Uddannelserne

Print Friendly, PDF & Email
logo_dragen
logo_gymnasiet
logo_HF
logo_enkeltfag
Stærk faglighed
Forskellighed
Medbestemmelse
360 graders evaluering
Kollektivt ansvar
Ingen karakterer
Dannelse og udvikling
udd_1
På Det frie Gymnasium er fagligheden i top. Grunden til det, tror vi, skal findes i det faktum, at vi lærer vores elever kritisk tænkning. Og selvom vi lader eleverne være medbestemmende omkring pensum, undervisningsform og meget andet, er Det frie stadigvæk en klassisk gymnasial uddannelse. En uddannelse, hvor vores lærere har fagligheden i top, og har benhårdt fokus på formidling af viden.
udd_2
Hos os er vi en broget flok. Vi er mange forskellige mennesker med meget forskellige holdninger. Til gengæld er vi enige om et sæt spilleregler: At alle får taletid og at vi taler til hinanden med respekt. På den måde er der nemlig plads til alle.
udd_2
På Det frie bestemmer elever og ansatte lige meget. Det vil sige, at vi diskuterer, debatterer og stemmer om alle ændringer – store som små. Fx hvilket stof, vi skal arbejde med i historie, om kantinen skal være vegansk, hvor vi skal på studietur, hvem der skal ansættes som ny rektor og om vi må male graffiti på gangene. Hos os har alle én stemme.
udd_4
Når vi laver evalueringer, er det ikke bare af eleverne. Lærerne evaluerer eleverne, eleverne evaluerer lærerne og i fællesskab evaluerer vi tone, stil og form, samt hvad der ellers er relevant. Det handler nemlig om at finde ud af, hvad vi kan gøre bedre. Og så er det nu en gang bedst med et eftersyn rundt i hele manegen.
udd_5
Hos os skaber vi skolen sammen, og vi forventer at både ansatte og elever deltager i skolens aktiviteter. Vi har nemlig en helt klar holdning til det kollektive ansvar, som vi allesammen deler. På Det frie er vi allesammen med til at forme vores skole. Det giver både ansvar, privilegier og medbestemmelse til dem, der involverer sig.
udd_6
På Det frie Gymnasium gives ikke løbende standpunktskarakterer. Vi tror nemlig ikke på, at et tal fortæller noget om mennesket og dets udvikling. Dermed ikke sagt, at vi ikke tror på evaluering og konstant dialog mellem lærer og elev. Det gør vi nemlig hele tiden på baggrund af dine faglige bidrag og din generelle udvikling. Og så bliver der, naturligvis, givet karakterer i afsluttende fag og til eksamen.
udd_7
For os handler gymnasieoplevelsen og gymnasieårene ikke bare om tre års skolegang og så videre ud i systemet til arbejde og universiteter, eller hvad man ellers finder på. For os handler det om klassisk dannelse og udvikling. At lære eleverne at tænke og forholde sig konstruktivt og kritisk til vores omverden.
Læs mere om uddannelserne ovenfor
Eller om Det fries værdier til venstre