10. Klasse

Print Friendly, PDF & Email

10. klasse

10. klasse på Det frie Gymnasium er en gymnasieforberedende 10. klasse, hvor fællesskab og faglighed er i fokus.

Vi har valgt at tilbyde tre forskellige linjer. Eleverne er i år fordelt på to stamklasser, og vi har blandet linjefagseleverne i de to klasser.
Du kan vælge mellem:
Samfund og Medborgerskab, hvor samfundsfag er linjefag, og nøgleord bl.a. er medborgerskab, aktivisme og samfundsudvikling.
Musik og Sammenspil, hvor musik er linjefag, og nøgleord bl.a. er sammenspil, kreativitet, udtryksformer og budskaber.
Medier og Kunst, hvor mediefag er linjefag, og nøgleord bl.a. er kommunikation, identitet og virkemidler.

Derudover modtager du undervisning i dansk, engelsk og matematik.  
I valgfagene næste år kan der vælges mellem 1-2 valgfag: tysk, fransk, fysik/kemi eller psykologi. Der er 4 lektioner om ugen for alle tre toninger. På nær i psykologi er fagene omfattet af en afsluttende prøve.
Vi sætter fokus på din faglige og personlige udvikling i et levende og dynamisk skolemiljø, hvor du bliver afklaret i forhold til dit kommende uddannelsesvalg i samarbejde med både grundskole- og gymnasieafdelingen. 10. klasse er øvrigt præget af nærhed og nærvær i et samspil med vores basisdemokrati. Endvidere er der i løbet af skoleåret to studierejser til udlandet.
Gennem 10. klassesforløbet skulle du gerne blive i stand til at træffe de valg, som er bedst for dig.

Prøver i 10. klasse

Du får som elev i 10. kl. afsluttet dansk, engelsk og matematik på 10. klassesniveau.
Der vil i år endvidere være mulighed for at tilvælge valgfrie forløb i psykologi, tysk, fransk og fysik/kemi.