Praktisk info

Print Friendly, PDF & Email

Optagelse

Tidsplan for ansøgning til 2-årig hf.

Alle skal søge senest den 1. marts 2022. Bemærk, hvis du ikke søger rettidigt, skal du til en optagelsesprøve.
Du søger om optagelse på www.optagelse.dk

Random image

Evalueringer frem for karakterer

På Det frie Gymnasium får du årskarakterer ligesom på alle andre skoler. Det vil sige karakterer i de fag du afslutter, men vi giver ikke standpunktskarakterer, og vi giver heller ikke løbende karakterer for din mundtlige og skriftlige indsats. 

I stedet har  vi i løbet af året elev- og lærerevalueringer.  Eleverne evaluerer også undervisningen.  og lærerne evaluerer din faglighed, så du konstant bliver fagligt udfordret og kan arbejde henimod at du bliver dygtigere. 
I gennem denne proces lærer du også at vurdere dig selv og andre, og du lærer at give og modtage kritik. Du bliver bevidst om dit faglige niveau og din sociale funktion. Alle bedømmelser skrives ind i dit eget personlige  evalueringshjul og bruges løbende, så du hele tiden ved, hvad du skal arbejde henimod.