STX & studieretninger

Print Friendly, PDF & Email

Det frie Gymnasium udbyder fire studieretninger i 2021:

  • En som kombinerer naturvidenskab og samfundsfag
  • En studieretning som kombinerer samfundsfag med både naturvidenskab og humaniora
  • To humanistiske retninger med samfundsfag.
Se de fire studieretninger i menuen til højre. 

Ansøgningsfristen for skolestart august 2021 er
d. 1. marts. 2021
Du kan se mere om optagelsesproceduren her.

På følgende link kan du se et kort over, hvilke videregående uddannelser de forskellige studieretnings- og valgfag peger hen i mod.
Adgangskortet

Samfundsfag er et  centralt fag på Det frie Gymnasium og det indgår ofte som et vigtigt element i det tværfaglige samarbejde, der er et af skolens kendetegn.

 

Udvidelse af STX klasser
Det frie Gymnasium har i de foregående år oplevet en stigende interesse for at blive elev på skolen. Det er vi rigtig glade for. For at imødekomme behovet har skolemødet besluttet, at vi fra skolestart august 2021 udvider fra 4 stx klasser til 5 stx klasser.