Samfund, natur & handling – 2018

Print Friendly, PDF & Email

Studieretningsfag: Samfundsfag A, Matematik A
Mulige valgfag: Se skemaet nederst på siden

Samfund, natur & handling‘ er studieretningen for dig, der er interesseret i nationale og internationale politiske forhold, konflikter og sammenhænge, og ønsker analytiske og reflekterende færdigheder, der kan omsættes til handling i en kompliceret verden.

Studieretningen tager udgangspunkt i spørgsmålet: Hvordan kan vi blive kompetente aktører i en kompleks og modsætningsfyldt verden?

I denne studieretning vil du få en indgående viden om, hvordan man med logiske ræsonnementer og systematisk analytisk tænkning, kan forsøge at begribe, hvad som skaber sammenhæng, men også splittelse mellem individer, grupper, nationer, verdensdele, ideer og værdier.

Handlekompetence handler både om tekniske færdigheder, men også om at blive klar over ens egen normative base, og hvordan den er i samklang eller modsætning til andres. Samarbejdet mellem matematik, samfundsfag og fysik gør det oplagt at spørge, hvad det betyder for vores verden, at vi er omgivet af enorme mængder data. Hvordan kan vi forholde os både kritisk, aktivt og handlende til de muligheder og begrænsninger som de store datamængder stiller til rådighed?

Hvilke antagelser ligger bag modellerne? Hvilke formål og interesser er på spil når økonomien skal forklares, klimaet udredes, nationale og internationale politiske forhold fortolkes og sociale problemer løses? Hvordan kommer de tekniske færdigheder til at ledsage en mere grundlæggende refleksion over hvad der kendetegner det gode, retfærdige samfund?

Hvordan kommer vi bag om selvfølgelighederne og bliver i stand til at tage kritisk stilling til dominerende diskurser? Og hvordan bruger vi viden til at gøre en positiv forskel i verden?

Studieretningens samfundsfaglige og naturvidenskabelige profil suppleres af humanistiske fag som f.eks. dansk, engelsk og faget ‘Kulturhistorie’ – Det frie Gymnasiums særlige tværfaglige samarbejde mellem religion og oldtidskundskab – der sørger for en bred almendannende og kritisk reflekterende tilgang til centrale etiske og moralske problemstillinger.

Denne samfunds/naturvidenskabelige studieretning opfylder de fleste specifikke adgangskrav på alle mellemlange videregående uddannelser. De opfylder også adgangskravene på de fleste lange videregående uddannelser. For at se mere detaljeret oversigt over hvilke muligheder, den enkelte retning giver kan du læse mere på adgangskortet ved at klikke her.

På følgende link kan du se et kort over, hvilke videregående uddannelser de forskellige studieretnings- og valgfag peger hen i mod. Det hedder Adgangskortet
Husk at krydse de fag, der indgår i din studieretning af.
Husk også at klikke dit obligatoriske 2. fremmedsprog af for at få et retvisende søgeresultat for hvad en given studieretning giver adgang til.