Samfund, sprog og kulturforståelse – 2017

Print Friendly, PDF & Email

Studieretningsfag: Samfundsfag A, Engelsk A
Mulige valgfag: Se skemaet nederst på siden

‘Samfund, sprog og kulturforståelse ‘ er studieretningen for dig, der er interesseret i sprog og kulturs betydning for samfundsstrukturer, og ønsker at styrke dit udsyn og din forståelse for kulturmøder.

Studieretningen tager udgangspunkt i spørgsmålet: Hvordan kan vi kommunikere og handle i en verden der udfordres af møder mellem forskellige kulturelle fællesskaber?

I denne studieretning får du en viden om, hvordan egne værdier og handlemuligheder er resultat af en kulturhistorisk proces og opnår bevidsthed om, hvordan ens (kulturelle) identitet skabes gennem blandt andet sprog. I studieretningen arbejdes der også med at forstå samfundets strukturer og se sig selv som national borger i en global sammenhæng. Vi vil også stille kritiske spørgsmål til ‘det eksisterende’ og spørge om det kunne være anderledes.

I både enkeltfaglige sammenhænge og i de tværfaglige samarbejder styrkes udsynet ved at komme ud i tid og rum og fx aflæse byens kulturelle udtryksformer. Via anvendelse af blandt andet den etnografiske metode, vil der være fokus på interaktion og handling i lokale, nationale og globale sammenhænge. Gennem samarbejder med NGO’er, foreninger eller offentlige institutioner, vil vi undersøge om det er muligt at skabe forståelse og bygge bro mellem grupper af borgere?

Det er grundlæggende vigtigt at skabe udsyn til omverdenen, og at kunne se sig selv og egne værdier i relation til andre medborgere.

I studieretningen vil der være fokus på internationale forhold og det vil fx være muligt at diskutere aktuelle spørgsmål som krigsflygtninge, terror og radikalisering.

Den sproglige/samfundsvidenskabelige studieretning opfylder de specifikke adgangskrav på alle mellemlange videregående uddannelser. De opfylder også adgangskravene på de fleste lange videregående uddannelser. På følgende link kan du se et kort over, hvilke videregående uddannelser de forskellige studieretnings- og valgfag peger hen i mod. Det hedder Adgangskortet
Husk at krydse de fag, der indgår i din studieretning af.
Husk også at klikke dit obligatoriske 2. fremmedsprog af for at få et retvisende søgeresultat for hvad en given studieretning giver adgang til.