Natur og samfund

Print Friendly, PDF & Email
Studieretningen Natur og samfund kombinerer naturvidenskab og samfundsfag. Retningen er tonet, så der er særlig fokus på samfundsmæssige og etiske aspekter, og du kommer til at tage aktivt stilling til de muligheder videnskaben byder. Det kan f.eks. handle om forholdet mellem en stadig større sultende verden og øget landbrugsudbytte skabt via gensplejsede afgrøder. Det kunne også handle om Wikileak, overvågning eller internettets muligheder. Studieretningen lægger vægt på, at man som demokratisk borger aktivt forholder sig til omverdenen.

Fagene
Den naturvidenskabelige og samfundsfaglige studieretning har tre forskellige faglige kombinationsmuligheder, hvor naturvidenskab og samfundsfag bindes sammen med matematik.
I retningen indgår biologi på B-niveau, og som de øvrige naturvidenskabelige fag på C-niveau har hele klassen fysik og kemi på c-niveau.

De øvrige fag som sprog, dansk, kreative fag og historie præger samtidig de tre års uddannelse og indgår i samarbejde med de øvrige fag i fx AT-projekter. Følgende link viser oversigt over fagsammensætningen studieretningerne 2016. Du finder retningerne under navnene N1, N2 og S1 på oversigten.

De naturvidenskabelige studieretninger opfylder de specifikke adgangskrav på alle mellemlange videregående uddannelser. De opfylder også adgangskravene på de fleste lange videregående uddannelser. For at se mere detaljeret oversigt over hvilke muligheder, den enkelte retning giver kan du læse mere på adgangskortet ved at klikke her. Husk at krydse de fag, der indgår i din studieretning af.
Husk også at klikke dit obligatoriske 2. fremmedsprog af for at få et retvisende søgeresultat for hvad en given studieretning giver adgang til.

Hvordan er undervisningen?
Undervisningen vil blive tilrettelagt sådan, at klassen har indflydelse på de konkrete temaer, der tages op. Vi synes, at det er vigtigt, at temaerne forholder sig til den verden, der omgiver os. Derfor er ekskursioner og undersøgelser af omverdenen samt fællestimer på skolen integreret i undervisningen.
X-klasserne har i de seneste år bl.a. besøgt Life, Lundbeck, Københavns Bymuseum og Herlufsholm Kostskole. Desuden har klasserne indgået i et samarbejde med Etisk Råd.

Almen studieforberedelse
Almen studieforberedelse har i de seneste natur- og samfundsvidenskabelige klasser haft temaer som: Pladetetonik (geografi og filosofi), Social arv kontra genetik (biologi og samfundsfag), Den amerikanske Drøm (engelsk og samfundsfag), Vækst og miljø (biologi, samfundsfag, matematik), Mellemkrigstiden (dansk, historie), Europas grænser (studietur til Istanbul, fagene dansk, samfundsfag, geografi m.fl).