Menneske og samfund

Print Friendly, PDF & Email
Studieretningen Menneske og samfund undersøger samspillet mellem menneske, sprog og samfund. Vi udforsker mennesket som individ og som del af fællesskaber i grupper og i samfundet som helhed.

Fagene
Du får engelsk A, psykologi på B-niveau og biologi på C-niveau, hvilket giver mulighed for at klassen undersøger og fordyber sig i betydningen af arv og miljø i forbindelse med menneskets adfærd. Psykologi og biologi spiller sammen med samfundsfag og engelsk. Det naturvidenskabelige fag på C-niveau er naturgeografi.

Se fagene i skemaet her under navnet S3: Menneske og samfund.

Denne samfundsvidenskabelige studieretning opfylder de specifikke adgangskrav på alle mellemlange videregående uddannelser. De opfylder også adgangskravene på de fleste lange videregående uddannelser. For at se en mere detaljeret oversigt over hvilke muligheder, den enkelte retning giver kan du læse mere på adgangskortet ved at klikke her. Husk at krydse de fag, der indgår i din studieretning af.
Husk også at klikke dit obligatoriske 2. fremmedsprog af for at få et retvisende søgeresultat for hvad en given studieretning giver adgang til.

Hvordan er undervisningen
Undervisningen er tilrettelagt sådan, at klassen har indflydelse på de konkrete temaer, der tages op. Det vil være relevant at invitere psykologer, pædagoger, psykiatere og socialrådgivere til at give et indblik i, hvordan der arbejdes med problemstillingerne i praksis. Ligesom der vil være mulighed for selv at foretage egne undersøgelser i form af observationer, caseanalyse, interview og spørgeskemaer.

Tværfaglige projekter og Almen studieforberedelse
I det tværfaglige arbejde mellem fagene vil vi kunne undersøge en lang række emner, der dækker studieretningsfagene og de øvrige fag, du har. Den nuværende c-klasse har i 1.g haft et tværfagligt forløb om psykologiens historie med fagene historie og psykologi. Der er flere mulige temaer: individets arv og miljø og dets dannelse i samspil med andre mennesker. Kønnets betydning, socialt udsatte, sexologi og samfund, psykiske lidelser, stress, rusmidler, normalitetsbegrebet og barnets identitetsdannelse. Studieretningen kan bredere undersøge sprogets og kulturens betydning for identitetsdannelse, det psykiske som et tema i kunsten, lykke, globaliseringens betydning for individet og mediers betydning for menneskers adfærd.