Globalt medborgerskab

Print Friendly, PDF & Email
Studieretningen Globalt medborgerskab kombinerer fordybelse med sprog og kultur med en samfundsfaglig vinkel.
Medborgerskabstanken lægger vægt på aktiv deltagelse i demokratiet, og studieretningen er en naturlig forlængelse af Det frie Gymnasiums skoledemokrati. Vælger du denne studieretning, vil du opleve, at den faglige viden og de færdigheder, som du og din klasse opnår i undervisningen, omsættes til handling i det offentlige rum.

Fagene
Engelsk A og samfundsfag A tegner studieretningen sammen med mediefag B . Dertil får du bl.a. også matematik på B-niveau.

Se en oversigt over fagene her. Retningen hedder S2 på oversigten.

Den sproglige/samfundsvidenskabelige studieretning opfylder de specifikke adgangskrav på alle mellemlange videregående uddannelser. De opfylder også adgangskravene på de fleste lange videregående uddannelser. For at se mere detaljeret oversigt over hvilke muligheder, den enkelte retning giver kan du læse mere på adgangskortet ved at  klikke her. Husk at krydse de fag, der indgår i din studieretning af.
Husk også at klikke dit obligatoriske 2. fremmedsprog af for at få et retvisende søgeresultat for hvad en given studieretning giver adgang til.

Hvordan er undervisningen?
I globalt medborgerskab-studieretningen møder du en undervisning, der interagerer med den verden, der omgiver os. Denne metode kendes under begrebet action-learning. Vi får verden ind på Det fri og Det fri ud i verden. Klassen arbejder sammen med en række samarbejdspartnere. Det kan fx være Mellemfolkeligt Samvirke, højskoler, Operation Dagsværk eller lokale organisationer. Studieretningen vil naturligvis også præge studieturen i 2.g.
Det tværfaglige samarbejde tager udgangspunkt i de store globale problematikker, der optager jer som elever. Det kunne være kulturimperialisme, fattigdom, biobrændsel, censur og overvågning, blod i mobilen, kulturmøder mm.

Søger du denne retning, skal du på skemaet under www.optagelse.dk vælge den sproglige studieretning: engelsk-mediefag. Og som kunstnerisk fag: mediefag.