Undervisningsformer

Print Friendly, PDF & Email
Vi gør meget ud af, at elever fra Det frie Gymnasium bliver selvstændige mennesker, der tænker selv. I løbet af de tre gymnasieår bliver du vænnet til aktivt at tilegne dig ny viden i stedet for passivt at blive undervist. F.eks. kommer du til at holde foredrag, arbejde i grupper og studere alene i en frugtbar vekselvirkning mellem samarbejde og individuelle forløb. Og lærerne vil selvfølgelig hele tiden være der til at undervise og vejlede dig.

Projektarbejde
Det tværfaglige projektarbejde indgår som en fast undervisningsform i gymnasiet. Projektarbejde betyder, at undervisningen er problemorienteret, og at eleverne arbejder med selvvalgte problemstillinger inden for et overordnet fælles emne. Projekterne er som regel tværfaglige og organiseret som gruppearbejde. At projektet er tværfagligt betyder, at flere fag arbejder sammen om et emne og belyser det fra flere sider.
Gruppearbejde
Fra Det frie Gymnasiums begyndelse har gruppearbejdet været omdrejningspunkt for en stor del af undervisningen. Skolen har stor erfaring med gruppeeksamener og betragter gruppesamarbejdet som helt nødvendigt for en skole, hvor demokrati og meningsudveksling står i centrum. Som elev på skolen vil du derfor møde pararbejde, gruppesamarbejde og projektarbejde i grupper som en væsentlig del af dagligdagen. Gruppearbejdet vil ofte føre til mundtlige gruppefremlæggelser eller skriftlige produkter i form af grupperapporter og synopser.

Random image