Karakterfri hverdag STX

Print Friendly, PDF & Email

På Det frie Gymnasium vil du få en vejledende karakter i de afsluttende fag et halvt år før faget afsluttes.
I løbet af året erstatter elev- og lærerevalueringer dog karakterer. Vi følger selvfølgelig lovgivningen om karaktergivning, men eleverne har via skolemødet besluttet, at de ikke vil se disse karakterer, der indskrives i Lectio.
Evalueringerne foregår i klassen sammen med kammeraterne og lærerne ud fra bestemte faglige og sociale kriterier. Disse bedømmelser foregår to gange om året.
Igennem denne proces lærer du både at vurdere dig selv og andre og at give og modtage kritik. Du bliver bevidst om dit faglige niveau og din sociale funktion.

Evalueringsstrategi
I dette dokument kan du se, hvorledes planlægger vores evalueringer. Der er fokus på elev-evaluering, evaluering af underviser og undervisningsform, klasserumsevaluering og klassegennemgang. Ved klassegennemgangen før sommerferien er det også her der tages stilling til, om der er enkelte elever, der ikke er studieparate.