Kreative fag og valgfag på STX

Print Friendly, PDF & Email

I STX skal man som kreativt valgfag i 1.g vælge mellem: 

  • Billedkunst C
  • Dramatik C
  • Mediefag C
  • Musik C.

Hvis man vil have mulighed for at vælge studieretningen Musik A / Engelsk A skal man vælge Musik C som kreativt valgfag i 1.g. 

I 2.g skal alle elever vælge et valgfag på c-niveau.
Dog undtagen elever med studieretningen ‘Biotek A / Matematik A / Fysik B.
Da denne studieretning indeholder flere timer end de andre studieretninger er der ikke plads til et ekstra valgfag i 2.g. 

Eleverne inddrages hvert år (i 1.g) i en proces hvorigennem det afgøres hvilke valgfag der skal udbydes i 2.g.
Ofte oprettede valgfag i 2.g er Design C, Psykologi C og Filosofi C.

I 3.g skal alle elever vælge et ‘valgfagsløft’, enten fra c->b eller fra b->a hvilket indebærer at man kun kan vælge mellem fag man allerede har eller har afsluttet. 

Elever der har Spansk på A niveau, skal ikke vælge et valgfagsløft i 3g. 

Eleverne inddrages hvert år (i 2.g) i en proces hvorigennem det afgøres hvilke valgfag der skal udbydes i 3.g. Ikke alle mulige hold udbydes, da der også skæves til elevtilslutning (holdstørrelse). Af og til samarbejder vi med andre skoler om at i fællesskab udbyde særlige A-niveau fag. Dette kan indebære ekstra pendling. 

Ofte oprettede valgfag i 3.g er Idræt B, Religion B, Fransk A, Tysk A, Engelsk A.