STX

Print Friendly, PDF & Email

Det frie Gymnasium har en helt særlig holdning til uddannelse og pædagogik. Vi mener nemlig, at du lærer bedst i et miljø med høje faglige ambitioner, hvor der både er plads til forskellighed og forpligtende fællesskaber.

Det frie Gymnasiums 3-årige STX uddannelse har et demokratisk og mangfoldigt studiemiljø.  Hvert år leverer vi nogle af landets dygtigste studenter.
Vi tror på, at din bedste vej mod uddannelse og job findes ved, at du kan prøve dig selv af i et udfordrende fagligt miljø.
Der skal både være plads til individuel specialisering og almen dannelse for vi tror på, at man først kan træffe de rigtige valg, når man har en vis erfaring og viden at bygge på.

På Det frie Gymnasiums 3-årige STX dyrker vi nysgerrighed, kritisk stillingtagen og aktiv handlen som metoder til både faglig fordybelse, men også til at opdage interesser, man ikke vidste, at man havde.

Vejen til en kvalificeret afklaring ifht. fremtidige studievalg og jobmuligheder går hos os gennem klassisk fag-faglig forankring, problemorienteret projektarbejde, udvikling af skriverkompetencer i alle fag samt nye undervisningsformer som f.eks. diskussionsbaseret undervisning. Undervisningen og samværet på skolen bygger videre på Det frie Gymnasiums lange tradition for basisdemokrati, fremadrettede formative evalueringer fremfor karakterer og undervisning i øjenhøjde.

Uddannelsen starter med et grundforløb på 3 måneder, hvorefter du skal vælge din studieretning.
Det frie Gymnasium er en privatskole og du skal derfor betale skolepenge for at gå her.

Random image