Undervisningsformer

Print Friendly, PDF & Email
Vi gør meget ud af, at elever fra Det frie Gymnasium bliver selvstændige mennesker, der kan, må og vil tænke selv. I løbet af de to år i hf bliver du vænnet til aktivt at tilegne dig ny viden i stedet for passivt at blive undervist. F.eks. kommer du til at undervise grundskolelever, arbejde i grupper og studere alene i en frugtbar vekselvirkning mellem samarbejde og individuelle forløb. Og lærerne vil selvfølgelig hele tiden være der til at undervise og vejlede dig.

Projektarbejde
Projektarbejde indgår som en fast undervisningsform i hf. Projektarbejde betyder, at undervisningen er problemorienteret, og at eleverne arbejder med selvvalgte problemstillinger. På Det frie Gymnasium arbejder vi ofte sammen på tværs af fagene om et emne, som vi belyser fra flere faglige sider.
Vi opfatter projektarbejdet som en arbejdsform, der sikrer faglig fordybelse i alle fag.
Gruppearbejde
At arbejde sammen med andre er omdrejningspunkt for en stor del af undervisningen. Vi betragter gruppesamarbejde som helt nødvendigt for en skole, hvor demokrati og meningsudveksling står i centrum. Som elev på skolen vil du derfor møde mange former for gruppearbejde, som en væsentlig del af dagligdagen.

It i undervisningen
Det frie Gymnasium benytter IKT på alle niveauer af skolens liv. I gruppearbejdet og projekterne bruger vi skolens konferencesystem, Dapps, til gruppens interne kommunikation og til lærernes vejledning og respons.