Prøver og eksamen i HF

Print Friendly, PDF & Email
På det 2-årige HF skal du op til eksamen i alle fag.
Eksamen afholdes i maj-juni og evt. sygeeksamen afholdes i august.
Der kan også være afslutning af valgfag i december måned.
Derudover skrives der større skriftlig opgave i januar/februar.
 
Vedr. sygdom
Ved sygdom skal du kontakte skolen mellem kl. 8-9. Der kræves en lægeerklæring, som du selv skal betale.  Du skal aflevere lægeerklæringen hurtigst muligt. Ellers kan du ikke komme til sygeeksamen.
 
Lectio
Eksamensplanen offentliggøres i Lectio, hvor du på din forside kan se, hvornår du skal til eksamen. Du har pligt til at logge ind og orientere dig på Lectio, så du ved, hvor og hvornår din eksamen foregår. Dette er den eneste information, du får om din eksamensplan, og det er dit eget ansvar at møde rettidigt frem efter denne plan.
 
Gennem hele eksamensperioden kan der komme ændringer i eksamenstidspunkter. Sker der ændringer i eksamensplanen vil det fremgå i Lectio, så hold løbende øje med oplysningerne her. Der kan ske ændringer op til 72 timer inden din eksamen. Hvis der sker ændringer derefter bliver du kontaktet af skolen. 
 
Ved skriftlig eksamen skal du sidde på din plads og være klar i eksamenslokalet senest 30 minutter før eksamen går i gang.
 
Ved mundtlig eksamen skal du også møde frem i god tid – dvs. senest en eksamination før du skal op.
I dette dokument kan du læse mere detaljeret om eksamen fx om snyd.

Den videre procedure kan også ses på UVMs hjemmeside