Fagene

Print Friendly, PDF & Email
En hf består dels af obligatoriske fag,  dels af tværfaglige samarbejder mellem naturvidenskabelige fag i naturfagspakken (biologi, geografi og kemi) og kultur og samfundsfagsgruppen (samfundsfag, religion og historie).
På Det frie Gymnasium er du med til at bestemme emner og indhold i projekterne på tværs af fag, ligesom den daglige undervisning er præget af din medindflydelse.
Dertil kommer dine valgfag alt efter, hvilken linje du vælger.

Læreplaner gældende for studiestart efter 1. august 2017