Kunst i storbyen

Print Friendly, PDF & Email

Kunst i storby-linjen er for dig der er kunstnerisk interesseret og samtidig ønsker at kunne agere i en globaliseret verden, hvor kendskab til historiske og kulturelle forhold er altafgørende. Du skal selvfølgelig arbejde praktisk med forskellige kunstneriske udtryk, men vil også blive kvalificeret til at forholde dig analytisk og teoretisk til visuelle og musikalske kunstneriske udtryk.

Ud over de obligatoriske fag rummer linjen engelsk A,  billedkunst C, og musik C. Dertil er der mulighed for at løfte et fag fra C-B fx matematik eller tage endnu et valgfag på c-niveau.

På følgende link kan du danne dig et overblik over de forskellige profiler og på det næste link kan du se den specifikke fagsammensætning for Kunst i storbyen.

Videregående uddannelser og HF
Den 2-årige hf opfylder de specifikke adgangskrav til de fleste mellemlange videregående uddannelser. De opfylder også adgangskravene på enkelte videregående uddannelser. Dette afhænger dog lidt af, hvilket valgfag du vælger. Hvis du fx tager matematik på B-niveau giver det adgang til de fleste samfundsvidenskabelige uddannelser (hvis dit eksamensgennemsnit  giver adgang). For de humanistiske videregående uddannelser kræves yderligere et videregående sprogfag (tysk eller fransk) på B-niveau. Eller et begyndersprog på A-niveau. Dette kan du efterfølgende tage som gymnasial supplering. Læs mere om dette her.
For at se mere detaljeret oversigt over hvilke muligheder, den enkelte retning giver kan du klikke her. Husk at krydse de fag, der indgår i din linje af.