Individ og fællesskab

Print Friendly, PDF & Email

Individ og fællesskabslinjen er for dig, der er interesseret i forholde dig kritisk og aktivt til samfundet omkring dig og de medier, der omgiver os. Samtidig ønsker du at træne dine kommunikative evner.

Du vil blive kvalificeret til at analysere grundlæggende etiske, politiske, fordelingsmæssige og sociologiske problemstillinger, men vil samtidig skulle tænke handlingsorienteret og innovativt med et særligt fokus på at formidle viden, der skaber forandring.

Ud over de obligatoriske fag rummer linjen også mediefag C, filosofi C og samfundsfag B. Dertil er der mulighed for at løfte et fag fra C-B fx matematik eller tage endnu et valgfag på c-niveau.

På følgende link kan du danne dig et overblik over de forskellige profiler og på det næste link kan du se den specifikke fagsammensætning for Individ og fællesskab.

Videregående uddannelser og HF
Den 2-årige hf opfylder de specifikke adgangskrav til de fleste mellemlange videregående uddannelser. De opfylder også adgangskravene på enkelte videregående uddannelser. Dette afhænger dog lidt af, hvilket valgfag du vælger. Hvis du fx tager matematik på B-niveau giver det adgang til de fleste samfundsvidenskabelige uddannelser (hvis dit eksamensgennemsnit  giver adgang). For de humanistiske videregående uddannelser kræves yderligere et videregående sprogfag (tysk eller fransk) på B-niveau. Eller et begyndersprog på A-niveau. Dette kan du efterfølgende tage som gymnasial supplering. Læs mere om dette her.
For at se mere detaljeret oversigt over hvilke muligheder, den enkelte retning giver kan du klikke her. Husk at krydse de fag, der indgår i din linje af.