Det sociale menneske – 2018

Print Friendly, PDF & Email

Fagpakken ‘Det sociale menneske’ tegnes af fagene samfundsfag B og psykologi C og tager udgangspunkt i spørgsmålet hvordan kan man forstå sig selv og sin egen identitet og blive en kompetent deltager i det samfundsmæssige fællesskab?

Med denne fagpakke vil man få en grundig indsigt i hvordan individer er påvirket af de sociale, politiske, økonomiske og psykologiske rammer de vokser op under. Samtidig kigges ud imod verden i en interesse for at forstå, hvordan den vestlige livsstil og de vestlige værdier påvirker andre dele af verden. Denne pakke sigter mod at blive bedre til at forstå det at være menneske, menneskelige relationer og hvorfor vi handler som vi gør. Derudover giver den redskaber til at kunne forholde sig til en kompleks verden, hvor evnen til at forstå dem, der er anderledes er afgørende for, at man kan gøre en positiv forskel i verden.

Du kan se en oversigt over fagene her. 

Fagpakken åbner mange døre mod forskellige korte og mellemlange uddannelser og kan fx. bruges som afsæt til et fremtidigt job hvor man vil arbejde med mennesker. Fx i forbindelse med integration, undervisning, social- og sundhedssektoren, pædagog og socialrådgiver. Den kan som alle andre fagpakker suppleres med et yderligere valgfag (løft fra C->B eller fra B->A) som f.eks. matematik eller idræt på B niveau.

Med et halvt års yderligere SU berettiget overbygning – der også kan tages på Det frie Gymnasium – kan fagpakken desuden opgraderes til at give adgang til de videregående uddannelser på universitetet.

På følgende link kan du se et kort over, hvilke videregående uddannelser de forskellige studieretnings- og valgfag peger hen i mod. Det hedder Adgangskortet