HF & fagpakker 2021

Print Friendly, PDF & Email

Det frie Gymnasium udbyder fire hf-fagpakker:

På følgende link kan du se et kort over, hvilke videregående uddannelser de forskellige studieretnings- og valgfag peger hen i mod. Det hedder Adgangskortet

I ansøgningsskemaet (se www.optagelse.dk) skal du derfor markere, hvilken linje du søger. Ansøgningsfristen for skolestart august 2021 er d. 1. marts. For ansøgere, der ikke går i skole er fristen d. 15. marts.
Du kan også se mere om optagelsesproceduren her.