Det politiske menneske – 2017

Print Friendly, PDF & Email

Fagpakken ‘Det politiske menneske’ tegnes af fagene samfundsfag B og filosofi C og tager udgangspunkt i spørgsmålet hvad vil det sige at være menneske i en foranderlig verden?

Er det moderne menneske i stand til at være fælles med andre? Og gider det moderne menneske det?

Et sådant problem er netop noget, vi kredser om i samfundsfag og filosofi. Vi ser på filosofiske, økonomiske, sociale og politiske strukturer, der har dannet baggrund for den måde, vi tænker og handler på i den vestlige verden – på godt og ondt!

Men i en verden, der bliver mere og mere globaliseret, ser vi også udad mod andre kulturer og verdener. Hvad binder os sammen – og hvad splitter os?

Fagpakken Det politiske menneske  åbner mange døre mod forskellige korte og mellemlange uddannelser. Fx kan fagpakken bruges som afsæt til et fremtidigt job i undervisningssektoren, som journalist, markedsføringsøkonom eller finansanalytiker. Den kan som alle andre fagpakker suppleres med et yderligere valgfag (løft fra C → B eller fra B → A) som f.eks. matematik på B-niveau.

Med et halvt års yderligere SU-berettiget overbygning – der også kan tages på Det frie Gymnasium – kan fagpakken desuden opgraderes til at give adgang til de lange videregående uddannelser på universitetet.

Det politiske menneske er for dig, der tænker på andre end – kun – dig selv!

Se fagenes sammensætning på dette link. 

På følgende link kan du se et kort over, hvilke videregående uddannelser de forskellige studieretnings- og valgfag peger hen i mod. Det hedder Adgangskortet