SU

Print Friendly, PDF & Email

SU til enkeltfag
Du søger selv SU med dit NemID på SU’s hjemmeside.

Generelt:
For at modtage SU skal du være studieaktiv.  Derudover er der en række betingelser du skal opfylde:

 • Du kan få SU fra kvartalet efter, at du er fyldt 18 år
 • Du må ikke samtidig få anden offentlig støtte (boligydelse og børnetilskud tæller ikke med).
 • Du skal være optaget på en uddannelse .
 • Du skal have mindst 23 timers undervisning om ugen – 17 timer, hvis du har et hjemmeboende barn under syv år. Barnet skal have folkeregisteradresse hos dig.
 • Du kan ikke få SU, hvis du allerede har gennemført en gymnasial uddannelse. Dette kan du kun via GSK.

Du skal være studieaktiv for at få SU
På en ungdomsuddannelse er du studieaktiv, hvis du følger den obligatoriske undervisning, går til prøver og eksamener efter de regler, der gælder for uddannelsen. Det er dit uddannelsessted, der afgør, om du er studieaktiv.

SU – bopæl og alder
Er du 18 eller 19 år, er satsen på din SU afhængig af dine forældres indkomst.
Er du 18 eller 19 år, kan du kun i særlige tilfælde få satsen til udeboende.
Der skal søges om dispensation på et særligt skema. Du finder skemaet på minSU – under punktet Hjælp.
Fra måneden efter du er fyldt 20 år, kan du få satsen til udeboende, hvis du er flyttet hjemmefra.

Du er hjemmeboende hvis: 

 • Du bor hos den ene eller begge dine forældre
 • Du i folkeregisteret står tilmeldt den ene eller begge dine forældres adresse

Du er udeboende hvis:

 • Du ikke bor hos dine forældre
 • Du ikke er tilmeldt folkeregisteret på den ene eller begge dine forældres adresse
 • Du bor på en kostskole, skolehjem eller lignende (dette gælder også, selv om du har folkeregisteradresse hos den ene eller begge dine forældre

Tidsfrister
Du kan søge SU tidligst en måned før studiestart.
Hvis din uddannelse begynder efter den 20. i en måned, kan du tidligst få SU fra måneden efter.
Husk at overholde tidsfristen for at søge SU, så du får din SU til tiden. Hvis SU får alle de rigtige oplysninger, tager det 3-4 uger

Udenlandsk statsborger
Hvis du er udenlandsk statsborger, skal du udfylde et særligt oplysningsskema. Du finder skemaet på minSU – under punktet Hjælp. Skemaet skal printes og afleveres på kontoret i Struenseegade eller Møllegade sammen med en kopi af din opholdstilladelse.

Du skal være klar over, at der er en sagsbehandlingstid på ca. 2 måneder hos SU-styrelsen, når du ikke er dansk statsborger.
Så benyt dig af, at du som udenlandsk statsborger allerede kan søge SU 3 måneder før studiestart, dog kun ved start i august.

Hvis du har spørgsmål til din SU, skal du først undersøge om svaret findes på www.su.dk – MinSU.
Hvis du ikke kan finde svaret her, kan du få råd og vejledning på kontoret eller i studievejledningen.
Du kan også sende en mail til bd@detfri.dk med dit spørgsmål eller ring på 3537 1111

Hvad kan du på MinSU?

 • Se alt om din nuværende SU
 • Se hvor langt din ansøgning er i systemet
 • Se om du skal betale SU tilbage
 • Vælge SU fra
 • Søge om forsørgertillæg
 • Søge om SU-lån
 • Vælge lånebeløb og godkende låneplan.

Tænk dig om før du søger SU-lån – du skal tilbagebetale lånet, når du er færdiguddannet

Skattespørgsmål

SU-vejledningen kan ikke hjælpe dig med skattespørgsmål, så du kan læse om skat for unge her: www.skat.dk  eller henvende dig direkte til SKAT eller Borgerservice.