Eksamen

Print Friendly, PDF & Email

Der er eksamen to gange om året – vintereksamen (december/januar) og sommereksamen (maj/juni).
Det gælder både de skriftlige og de mundtlige. Eksamenstiderne kan du se i Lectio, når tiden nærmer sig.
Når du tager hf-enkeltfag får du ikke årskarakterer. Alle fagene afsluttes med en mundtlig og/eller skriftlig eksamen. De skriftlige eksamener afholdes typisk før de mundtlige.

Vedr. sygdom
Ved sygdom skal du kontakte skolen mellem kl. 8-9 på den dag hvor du skal til eksamen. Hvis du vil have en reeksamen kræver det en lægeerklæring, som du selv skal betale.  Du skal aflevere lægeerklæringen hurtigst muligt. Ellers kan du ikke komme til sygeeksamen.
 
Lectio
Eksamensplanen offentliggøres i Lectio, hvor du på din forside kan se, hvornår du skal til eksamen. Du har pligt til at logge ind og orientere dig på Lectio, så du ved, hvor og hvornår din eksamen foregår. Dette er den eneste information, du får om din eksamensplan, og det er dit eget ansvar at møde rettidigt frem efter denne plan. Der kan løbende ske ændringer i eksamensplanen, så husk at holde øje. Hvis der sker ændringer meget tæt på din eksamen, vil du blive kontaktet af skolen.
 
Ved skriftlig eksamen skal du sidde på din plads og være klar i eksamenslokalet senest 15 minutter før eksamen går i gang.
 
Ved mundtlig eksamen skal du også møde frem i god tid – dvs. senest en eksamination før du skal op.

Underviserne vil fortælle, hvordan eksamen foregår i de enkelte fag.

Få gode råd og vejledning til, hvordan du strukturerer din eksamenslæsning, og hvordan du håndterer selve eksamenssituationen hos studievejlederne eller underviserne.