Fagpakker på HF-enkeltfag

Print Friendly, PDF & Email

Hvad er fagpakker på HF-enkeltfag og for hvem?

Hvis du sigter mod en mellemlang uddannelse som fx pædagog behøver du ikke tage en fuld hf. Så kan du nøjes med 4 fag, som du kan læse på et år på Det frie Gymnasium. 

Når du søger ind på din mellemlange uddannelse skal du søge gennem kvote 2. 

Optagelse
For at blive optaget skal du have afsluttet grundskolen, og have været ude og lave noget andet i ét år. Du kan tidligst blive optaget på HF-enkeltfag ét år efter 9. eller 10. klasse

Tilrettelæggelse
Vi udbyder følgende HF-enkeltfags fagpakker på Det frie Gymnasium skoleåret 22/23: 

 

Pædagogpakken:
Dansk A + Engelsk B + Psykologi C + Samfundsfag C

  • Efterår 22: Eng B + samf C + psyk C
  • Forår 23: Dansk A halvår
  •  

Økonomi og SU
Hvert fag koster 550 kr, som betales ved indmeldelse. 

Du kan få SU i det år, du læser HF-enkeltfags fagpakken. Dit forbrug af SU på fagpakken har ingen betydning for antallet af SU-klip til videregående uddannelse.

Du søger om SU via su.dk, som kan søges en måned før studiestart. 

 

Tilmelding
For tilmelding til fagpakken skal du til en samtale hos en studievejleder.

Du kan bestille en vejledningssamtale ved enten at ringe til skolen 35 37 11 11 eller sende en mail til vejlederne: Quri, qj@detfri.dk eller Julie, jel@detfri.dk eller booke en tid online her