Pædagogiske indsatsområder

Print Friendly, PDF & Email

 

Hvert år har vi i lærer- og elevgruppen fokus på en række pædagogiske og sundhedsfremmende områder.

Udgangspunktet for vores fokusområder er ofte knyttet til evaluering af vores trivsels- og arbejdspladsundersøgelser. Vi arbejder desuden med at højne elevernes faglige udbytte af undervisningen, den sociale dannelse samt skabe rammer for en god personlig udvikling.

Elevernes faglige udbytte af undervisningen og skolegangen generelt er naturligt et omdrejningspunkt og indsatsområde for vores pædagogsik virke.

Vi har i år indført faget Håndværk og Design i 8. klasse. Vi fører allerede i dette skoleår eleverne til prøve til sommer. Vi har afsat 4 timer hver anden uge i fagugerne til faget. Elevernes begejstring for faget er allerede høj.

Vi har desuden fokus på vores fremmødepolitik, samt hvorledes vi skal forholde os til indførslen af Røgfri Skoledag i Københavns Kommune i det kommende skoleår. Der er elever med i udvalget om Røgfrit DfG.

Endeligt har vi i år sat fokus på, hvordan vi kan løfte elevernes resultater indenfor matematikområdet til vores afgangsprøver. Dette gør vi blandt andet gennem et øget timetal samt tolærerordning i mange timer i faget. Vi inddrager i højere grad IT i matematikundervisningen og har fokus på problembehandling i faget.