Evaluering

Print Friendly, PDF & Email

Evalueringer er en vigtig del af Grundskolens fundament og prioriteres højt. Udover at vi sørger for, at evalueringen sikrer, at vi lever op til de fastsatte mål i følge friskoleloven, evaluerer vi ofte, og både elever og lærere kan tage initiativ til dette. Lærer-elev-evalueringer er ligeledes en del af hverdagen hos os. Evalueringerne gælder alle områder af skolelivet. Lige fra den daglige undervisning i fagene, tematisk undervisning, projekter, skemalægning, årsplanlægning, det sociale liv m.m.

Vi forsøger at sikre et højt fagligt niveau som en løbende del af vores indsatsområder. Alle vores lærere er i stand til at føre til afgangsprøver i flere fag.
Evalueringen af den overordnede årsplan, der foregår i marts-maj måned, danner baggrund for planlægningen af det kommende skoleår. Næste skoleårs årsplan præsenteres for kommende elever og forældre på velkomstaftenerne, der ligger i maj.

Herunder kan du i øvrigt se, hvilke resultater vi har opnået i de seneste år indenfor; trivselsundersøgelser, karakterer ved afgangsprøverne, vores arbejdspladsvurdering (professionel kapital) samt vores elevers overgang til en videre uddannelse efter 15 måneder.

Endelig kan du læse vores tilsynsapporter fra vores tilsynsførende fra de sidste seks skoleår.

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

Trivseslsundersøgelse 2020 10.kl

Trivseslundersøgelse 2020 8+9kl

KARAKTERER VED AFGANGSPRØVERNE

APV-UNDERSØGELSE – PROFFESIONEL KAPITAL 2018

OVERGANG TIL UDDANNELSE

TILSYNSRAPPORT 2021/2022
TILSYNSRAPPORT 2020/2021
TILSYNSRAPPORT 2019/2020
TILSYNSRAPPORT 2018/2019
TILSYNSRAPPORT 2017/2018
TILSYNSRAPPORT 2016/2017

TILSYNSRAPPORT 2015/2016

TILSYNSRAPPORT 2014/2015
TILSYNSRAPPORT 2013/2014

uvm.dk