Temadage

Print Friendly, PDF & Email

Hvert år har vi på Det frie Gymnasium temadage på tværs af hele skolen. Her laver vi en faglig fordybelse, hvor vi får oplæg af lærere på skolen eller fagpersoner udefra, arbejder på tværs i forskellige workshops og fremstiller et produkt, som fremvises for hele skolen.

I året 2020 var temaet Utopia. I skoleåret 2021 havde vi en skøn temadag om: Krop, køn og seksualitet.

Til at understøtte din læring og faglige progression, anvender vi blandt andet indholdet fra temadagene i fagene samfundsfag, matematik og naturfag.

Kompetencemål Beskrivelse

Samfundsfag:

Eleven kan tage stilling til økonomiske problemstillinger og handle i forhold til egen økonomi og samfundsøkonomien.

Du arbejder i et forløb som ovenstående med det økonomiske kredsløb og ser på forskellige økonomiske teorier og deres betydning for individ og samfund.

Centrale principper for markeds-, cirkulær- (dougnut-økonomi) og blandingsøkonomier sammenholdes.

Matematik:

Eleven kan handle med dømmekraft i komplekse situation med matematik.

I kan ved hjælp af de rette hjælpemidler beskrive forskellige økonomiske modeller. Desuden kan du få mulighed for at anvende matematik til en kritisk undersøgelse af  markeds-, cirkulær- (dougnut-økonomi) og blandingsøkonomier. 

Naturfag:

Eleven kan perspektivere naturfagene til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse.

Du får viden og mulighed for at bruge denne viden om aktuelle klimaproblematikker, klimateorier og klimamodeller. Desuden får du mulighed for at brughe din viden om økonomisk, økologisk og kulturel bæredygtighed.