Studierejser

Print Friendly, PDF & Email

En vigtig del af din tid i Dragen er vores studierejser. Udover introturen kommer du ud at rejse med din klasse i både 8. og 9. klasse. Planlægning af studieturen, både hvad angår rejsemål, det faglige indhold, udflugter m.v., sker i samarbejde med lærerne. Studieturen giver dig mulighed for at opleve eksempelvis en storby i Europa og begå dig i et fremmed land. Du får brugt et fremmedsprog som engelsk, tysk eller fransk og er sammen med klassen og lærerne på en anderledes, faglig og lærerig måde. Vi har i de sidste par år gjort studierejsen i 8. klasse til en aktiv rejse, der er gået til Cesky Raj i Tjekkiet. Hermed inddrager vi faget idræt som en del af rejsen.

Vi inddrager nogle af følgende kompentenceområder fra fagene på vores rejser:

Kompetencemål Beskrivelse

Idræt:

Eleven kan anvende komplekse bevægelsesmønstre i udvikling af en alsidig idrætspraksis.

På vores studietur i 8. klasse vil du blive inddraget i planlægningen af vores friluftsaktiviteter på land og i vand. Efterfølgende kan du være med til at vurdere kvaliteterne ved dem.

Engelsk og tysk/fransk:

Eleven kan agere selvstændigt i internationale kulturmøder på baggrund af kulturelle og samfundsmæssige forhold.

 

Når vi er ude at rejse, får du brugt dig engelsk og eventuelt andet fremmedsprog aktivt i mødet med andre fra et andet land og kultur. 

Vi arbejder op til rejsen med at undersøge, hvorledes du kan anvende sproglige regler, normer og værdier i mødet med den kultur og det samfund, rejsen går til.

Naturfag:

Eleven kan perspektivere naturfag til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af en naturfaglig- og videnskabelig erkendelse.

Når du rejser til en andet land, vil du kunne opnå viden om landetsbefolknings og erhvervsudvikling.

Levevilkår. samfiundsfaglige og historiske aspekter indgår naturligvis også på dine studierejser i grundskolen.