Projektarbejde

Print Friendly, PDF & Email

I Dragen mener vi, at det er vigtigt, at du selv bliver i stand til at opsøge og tilegne dig ny viden. Det er også vigtigt at kunne formidle denne viden til andre frem for blot passivt at modtage undervisning. Blandt andet derfor har vi to store projekter om året, der hver er på 14 dage. Der er en uge til at udarbejde selve projektet og en uge til fremlæggelse. Med udgangspunkt i det du har lært i fagene, og med tværgående emner i øvrigt, skal du nu selv til at vise, hvad du kan på egen hånd. Naturligvis med hjælp fra dine lærere, der fungerer som vejledere projektet igennem. Ydermere undervises der op til hvert projekt i flere hele projektdage. Projekterne er tværfaglige og har et fælles valgt overordnet emne som udgangspunkt. Ud fra emnet arbejder du i gruppe med et underordnet emne, som I selv har valgt. Du skaber nu dit eget selvstændige projekt sammen med dine gruppemedlemmer og med hjælp fra dine vejledere.
Ved at arbejde på den måde lærer du at arbejde opsøgende, kreativt og selvstændigt. Du opnår faglig fordybelse med dit projekt, som afsluttes med en fremlæggelse for hele grundskolen. Det første projekt er et øvelsesprojekt, og det andet er det store afgangsprojekt. Dette er i 9. klasse den obligatoriske projektopgave, som påføres dit prøvebevis.
Som elev i 8. klasse deltager du på lige fod i begge projekterne, ligesom der arbejdes på tværs af klassetrinene.

Vores projektperioder er der udover struktureret således, at de er med til at underbygge din læring og faglige progression inden for følgende kompetenceområder i dansk, matematik og naturfag:

Kompetencemål: Beskrivelse

Dansk:

Eleven kan deltage
reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og
sociale situationer. 

Når du fremlægger dit  projekt og efterfølgende får stillet spørgsmål, så opnår du at udvikle din argumentation, retoriske og kropslige færdigheder og kommunikative færdigheder. Herudover lærer du at anvende relevante digitale teknologier i forhold til fremlæggelsessituationen.

Matematik: 

Eleven kan vurdere statistike undersøgelse og anvende sandsynlighed.

I dit arbejde med din projektopgave skal du blandt andet bruge relevante statistikker og datasæt til at forholde din problemstilling til omverden.  I projektarbejdet vil du også lære at forholde dig kritisk til statistiske undersøgelse og præstationer i forskellige diagramtyper. 

Naturfag:

Eleven kan perspektivere naturfag til omverden og relatere indholdet i faget til udviklingen af naturvidenskaelig erkendelse.

Gennem projektarbejdet vil du få viden om sammenhænge mellem samfundsmæssige problemstillinger og naturfaglige tilgange. Desuden vil du også lære at vurdere andres kommunikation med et naturfagligt indhold.