Fordybelsesperiode

Print Friendly, PDF & Email

I 8. klasse har du en uge med fordybelse. Her arbejder vi tværfagligt med et eller flere temaer på tværs af de to 8. klasser. Arbejdet tager udgangspunkt i faglige mål fra de fag, der giver mening for dit arbejde med fordybelsesområdet. Temaerne varierer, men nedenfor er kort beskrevet to fordybelsesområder og dele af de fælles mål, der er anvendt i arbejdet med disse.

Sex, krop og kærlighed:

Kompetencemål Beskrivelse

Dansk: 

Eleven kan udtrykke sig forståligt, klart og varieret i skrift, tale, lys og billede i en form, der passer til genre og situation.

Du kan skrive kortere eller længere tekster om emnet, som både har den rette sproglige stil, og som du kan layoutt og præsentere, så den kan fremme kommunikation af dine skrevne tekster og indgå i en bredere sammenhæng.

Biologi:

Eleven kan vurdere og anvende modeller i faget biologi.

Du får mulighed for at forklare og arbejde med sex, kønroller, forplantning, biologiske processer samt at få indblik i udviklingen hos mennesket fra barn til voksne. Ofte har vi i et forløb som dette i samarbdej med foreningen; Sex og samfund.

Alle har en historie:

Kompetencemål Beskrivelse

Historie:

Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid. 

Du får i et forløb om et menneskes personlige opvækst, vilkår og udvikling mulighed for at få et indblik i, hvorledes historiske og sociale forhold indvirker i det eneklte menneskes udvikling og muligheder for at udfolde sig i en historisk og personbunden kontekst.

Du kommer til at arbejde med, hvilke scenarier der ligger til grund for, hvordan det enkelte mennesker udvilker sig og indgår i en historisk sammenhæng.

Dansk:

Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation.

Du får i et forløb som dette mulighed for at beskrive et menneske gennem lyd, billeder og forskelige tekst-genrer.

Du kan lave en podcast, en collage, en vidoedagbog, et skuespil eller et andet udtryk, du eller din gruppe finder fagligt relevant i din/jeres fremstilling af et menneskes liv og bevæggrunde.