8. og 9. klasse

Print Friendly, PDF & Email
8. og 9. klasse er en del af Det frie Gymnasiums Grundskole. Vi er to klasser på hvert trin med op til 24 elever i hver klasse. Der er tilknyttet to klasselærere til hver klasse.
Udover at deltage i Skolemødet er du også som elev i Dragen en del af vores eget lille nærdemokrati – Dragemødet. Her besluttes de ting, som vedrører din dagligdag som elev i 8. og 9. klasse.
Undervisningen tilrettelægges ud fra de generelle lovmæssige krav i sammenhæng med elevernes og lærernes ideer og ønsker. På baggrund af en løbende evaluering og samtale med klassen og den enkelte elev planlægger vi undervisningen, så den tilgodeser alle bedst muligt. I Dragen får du netop mulighed for direkte indflydelse på din undervisning, det sociale liv og skolens øvrige hverdag.

Vi fokuserer på at bevare og udvikle vore egne pædagogiske og demokratiske idealer og værdier i et fornuftigt samspil med de krav og rammer, der stilles. Vi har i indeværende skoleår valgt at gøre vores skoledage lidt kortere, og vi har et varieret skoleår med en god blanding af faguger og alternative skoleuger.

[/ezcol_1half_end]