8. og 9. klasse

Print Friendly, PDF & Email
8. og 9. klasse er en del af Det frie Gymnasiums Grundskole. Vi er to klasser på hvert trin med op til 26 elever i hver klasse. Der er tilknyttet to klasselærere til hver klasse.
Udover at deltage i Skolemødet er du også som elev i Dragen en del af vores eget lille nærdemokrati – Dragemødet. Her besluttes de ting, som vedrører din dagligdag som elev i 8. og 9. klasse.
Undervisningen tilrettelægges ud fra de generelle lovmæssige krav i sammenhæng med elevernes og lærernes ideer og ønsker. På baggrund af en løbende evaluering og samtale med klassen og den enkelte elev planlægger vi undervisningen, så den tilgodeser alle bedst muligt. I Dragen får du netop mulighed for direkte indflydelse på din undervisning, det sociale liv og skolens øvrige hverdag.
På grund af de stadigt stigende krav på undervisningsområdet, herunder i særdeleshed den nye skolereform, ændrer vi løbende vores uddannelser. Visse ting udefra kan vi bruge som en positiv inspiration til pædagogisk fornyelse og forandring, andre ting er vi mere kritiske over for. Vi fokuserer fortsat på at bevare og udvikle vore egne pædagogiske og demokratiske idealer og værdier i et fornuftigt samspil med de krav og rammer, der stilles.
Det er blandt andet også på grund af disse øgede krav om nye prøveformer, at elever og lærere i fællesskab har fravalgt prøver i fagene kristendom og historie. Vi har også i et fornuftigt samarbejde mellem ledelse og lærere fået en ny arbejdstidsaftale, der gælder fra august 17.