Grundskolen 8.-10. klasse (Dragen)

Print Friendly, PDF & Email
Grundskolen på Det frie Gymnasium består af to dele: 8.-9. klasse og 10. klasse, i det daglige også kaldet Dragen.

I 8.-9. klasse er der 2 spor og i gennemsnit 24 elever i hver klasse.

De faglige aktiviteter er omdrejningspunktet i din skolegang, og undervisningen stiler mod folkeskolens afgangsprøve efter 9. klasse med henblik på at fortsætte i gymnasiet, hf eller en anden ungdomsuddannelse.

10. klasse består i år to klasser med 3 linjefag, der begge danner bro mellem grundskolen og gymnasiet. Der er max. 26 elever i de to klasser.

Undervisningen retter sig, også her, mod at aflægge folkeskolens afgangsprøve efter 10. klasse med henblik på at fortsætte i gymnasiet, hf eller en anden ungdomsuddannelse.

I Grundskolen anvender vi Fælles Mål, og vi retter undervisningen og målene i fagene med, hvad der i øvrigt kræves i folkeskolen.

Billedkunst er et nyt fag, hvor vi fører til en praktisk mundtlig prøve efter 8. klasse.

I kulturfag underviser vi også i historie, men vi fører kun til prøve i samfundsfag.

Ud over den fagopdelte undervisning har vi en stor del af alternativ undervisning, som er med til at underbygge elevernes læring på tværs af fagene.  Se i øvrigt beskrivelsen af eksempler fra vores alternative undervisning i fanen til højre og gå ind og kig på vores overordnede årsplan under: PRAKTISK INFO.


Random image

Demokratiet i Grundskolen

Som elev i Grundskolen indgår du i et skolemiljø, hvor et levende skoledemokrati er i centrum. Skolemødet er skolens øverste myndighed og her besluttes alt, der vedrører alle på skolen.

Alle har en stemme, og alle stemmer er lige gyldige, for hos os er det vigtigste princip, at alle elever, lærere og ansatte får størst mulig indflydelse på skolens dagligdag.

Det frie Gymnasium har et demokratisk og åbent elev/lærerforhold, hvor du bliver hørt og taget alvorligt.