Optagelsesregler

Print Friendly, PDF & Email
Læs om de generelle regler for optagelse på gymnasiale uddannelser på UVMs hjemmeside.

Denne artikel på Uddannelsesguiden forklarer også de helt nye optagelsesregler på en læselig måde. 
Region Hovedstadens hjemmeside kan du også læse om reglerne for fordeling i hele regionen. 

Hvis du ikke er blevet erklæret uddannelsesparat
 – Vil blive opdateret, når de nye regler er på plads

Elever i 9. og 10. klasse, der af deres skole er vurderet uddannelsesparate til gymnasiet, skal som hovedregel ikke til uddannelsesparathedsprøve.

Random image

Optagelseskriterier på DfG
Det frie Gymnasium har ofte lidt flere ansøger til stx end vi har pladser til.
Vi kan ikke altid garantere alle 1.prioritets ansøger optagelse. Men vi anbefaler, at du netop vælger os som 1. prioritet, hvis du vil være så sikker som muligt. Det gælder uanset hvor i landet, du bor.

Hvis vi får flere ansøgere end vi kan optage bliver vi nødt til at fravælge nogle. I den situation er det helt afgørende, at du har valgt os som 1. prioritet. Dernæst kigger vi på din bopæl. Her er det afstanden fra hjem til skole, der får betydning. Vi bruger google-maps til at måle afstanden. Da antallet af ansøgere har betydning, kan vi nogle år optage elever, som bor så langt væk som Næstved, andre år skal man bo tættere på.

Læs om optagelseskriterierne her

Hvis du er i tvivl så tøv ikke med at ringe på 3537 1111.