Optagelse og tidsplan

Print Friendly, PDF & Email

Tidsplan for ansøgning til gymnasiet og HF

Alle skal søge senest d. 13. marts 2023. Bemærk, hvis du ikke søger rettidigt, skal du til en optagelsesprøve.

Vi bruger ikke forhåndsgodkendelse, så hvis du bliver spurgt om du har en forhåndsgodkendelse til Det frie Gymnasium skal du svare nej.

Vi har de seneste år være overansøgt så hvis du vil være sikker på at komme ind op Det frie Gymnasium skal du ønske os som 1. prioritet.

Ved overansøgning er det afstandskriteriet vi kigger på. 

Du søger om optagelse på www.optagelse.dk

Hvis du går i skole, vejleder din skole dig med uddannelsesplan og ansøgning.

Hvis du ikke går i skole, skal du huske at vedhæfte/uploade dit eksamensbevis for 9. klasse og evt. for 10. klasse. 9. klasses beviset skal altid indsendes, også selvom du har afsluttet 10. klasse.

17. april vil du modtage et reservationsbrev fra os såfremt du har ansøgt om optagelse på Det frie Gymnasium som første prioritet og vi ikke er overansøgt. Ellers vil du modtage et kvitteringsbrev. I brevet bekræfter vi, at vi har modtaget din ansøgning.

Vi sender kvitteringsbrevet/reservationsbrevet til din e-Boks. Hvis du ikke er fyldt 18 år sender vi det til en af dine forældres e-Boks.

Du vil først få endelig besked om, hvorvidt du er optaget når folkeskolens afgangseksamen og en eventuel optagelsesprøve og samtale er afholdt.

Reservationssystemet gælder for alle (der rettidigt søger om optagelse), det vil sige både dig, der forventer at blive optaget direkte og dig, der forventer at blive indkaldt til en optagelsesprøve og samtale eller standardiseret vurdering.

Skulle du ikke via dine karakterer have retskrav på optagelse, er det det gymnasium, der har reserveret plads til dig, der afgør om du kan blive optaget. Hvis du skal til optagelsesprøve og optagelsessamtale sker optagelsesprøven på det gymnasium, du har søgt som første prioritet og det er også dette gymnasium, der efterfølgende afgør, om du kan blive optaget på uddannelsen, uanset om du har fået reserveret plads på en anden institution.

Optagelsesprøve

Du kan orientere dig om de gældende regler og tidsplaner for optagelsesprøven på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/adgang-og-optagelse.

Du har ret til at tage optagelsesprøven to gange pr. optagelsesår. Dvs. at hvis du ikke består en optagelsesprøve, kan du komme til en af de efterfølgende prøver og aflægge optagelsesprøven igen. 

Optagelsesprøverne er centralt stillede prøver, der bliver udarbejdet og rettet af Undervisningsministeriet. 

Du skal være opmærksom på, at du efter prøven kan blive indkaldt til en opfølgende samtale, som typisk vil ligge 2-4 uger efter prøven. Du vil her igen modtage et brev i din e-boks. Hvis du er under 18 år vil brevet blive sendt til en af dine forældres e-boks.

I slutningen af juni, vil du modtage et velkomstbrev til Det frie Gymnasium, hvor du vil få mange praktiske oplysninger angående din skolestart.

Vi sender også brevet til din e-boks, og hvis du er under 18 år sender vi brevet til en af dine forældres e-boks.

Skoleåret 2023-24 begynder i uge 32. 

Nyttige links:

Undervisningsministeriet

Regionen og fordelingsudvalget