Optagelse og tidsplan

Print Friendly, PDF & Email

Skriv dig op til venteliste her

Tidsplan for ansøgning til gymnasiet.

Alle skal søge senest d. 1. marts 2021. Bemærk, hvis du ikke søger rettidigt, skal du til en optagelsesprøve.
Du søger om optagelse på www.optagelse.dk

Hvis du går i skole, vejleder din skole dig med uddannelsesplan og ansøgning.

Hvis du ikke går i skole, skal du huske at vedhæfte/uploade dit eksamensbevis for 9. klasse og evt. for 10. klasse. 9. klasses beviset skal altid indsendes, også selvom du har afsluttet 10. klasse.

d. 19. marts vil du modtage et reservations-brev fra os, såfremt du har ansøgt om optagelse på Det frie Gymnasium som første prioritet. I reservations-brevet bekræfter vi, at vi har modtaget din ansøgning og at du har fået reserveret en plads hos os. Såfremt du opfylder adgangs forudsætningerne, kan du efterfølgende begynde på Det frie Gymnasium.

Vi sender reservations-brevet til din e-boks. Hvis du ikke er fyldt 18 år sender vi det til en af dine forældres e-boks.

Du vil først få endelig besked om, hvorvidt du er optaget når folkeskolens afgangseksamen og en eventuel optagelsesprøve og samtale er afholdt.

Reservationssystemet gælder for alle (der rettidigt søger om optagelse), det vil sige både dig, der forventer at blive optaget direkte og dig, der forventer at blive indkaldt til en optagelsesprøve og samtale eller standardiseret vurdering.

Skulle du ikke via dine karakterer have retskrav på optagelse, er det det gymnasium, der har reserveret plads til dig, der afgør om du kan blive optaget. Hvis du skal til optagelsesprøve og optagelsessamtale sker optagelsesprøven på det gymnasium, du har søgt som første prioritet og det er også dette gymnasium, der efterfølgende afgør, om du kan blive optaget på uddannelsen, uanset om du har fået reserveret plads på en anden institution.

Optagelsesprøve

Der bliver afholdt tre optagelsesprøver samt en sygeprøve.

Den første prøve finder sted den 28. april  2021, og er for ansøgere, der med sikkerhed skal aflægge optagelsesprøve. Dvs. hvis du kommer fra en prøvefri skole, eller hvis du ikke har 2. fremmedsprog fra folkeskolen, eller hvis du har været syg ved en af prøverne til folkeskolens afgangseksamen, eller hvis du har søgt om optagelse for sent.

Den anden prøve ligger d. 18. juni eller d. 28. juni og er for de elever, der primo juni ikke er vurderet uddannelsesparate og for elever, der er vurderet uddannelsesparate, men ikke består folkeskolens afgangsprøve. Hvis du får et karaktergennemsnit på mindre end 2,0 af de lovbundne prøver, eller hvis du skal aflægge prøven for at kunne optages på den ønskede uddannelse.

Den 3. august 2021 er der sygeprøve og evt. 2. prøveforsøg.

Hvis du ikke består en optagelsesprøve, kan du komme til en af de efterfølgende prøver og aflægge optagelsesprøven igen. Dog kan man kun aflægge prøve to gange i et optagelsesår. 

Optagelsesprøverne er centralt stillede prøver, der bliver udarbejdet og rettet af Undervisningsministeriet.

Optagelsesprøven består af skriftlige, enkeltfaglige opgaver inden for fagene dansk, matematik og engelsk og og den varer 3 timer i alt. Besvarelserne bliver bedømt med ”bestået” eller ”ikke bestået”

Du skal være opmærksom på, at du efter prøven kan blive indkaldt til en opfølgende samtale, som typisk vil ligge 2-4 uger efter prøven. Du vil her igen modtage et brev i din e-boks. Hvis du er under 18 år vil brevet blive sendt til en af dine forældres e-boks.

Du kan få en grafisk oversigt over hele optagelsesprocessen, som den ser ud med de nye regler –Klik her

Eventuelle ændringer i forbindelse med optagelsesproceduren vil fremgå af vores hjemmeside

I perioden d. 29. juni til d. 1. juli, vil du modtage et velkomstbrev til Det frie Gymnasium, hvor du vil få mange praktiske oplysninger angående din skolestart.

Vi sender også brevet til din e-boks, og hvis du er under 18 år sender vi brevet til en af dine forældres e-boks.

Skoleåret 2021/22 begynder d. 11. august 2021.

Nyttige links:
Undervisningsministeriet
Regionen og fordelingsudvalget