Hverdagen på Det Fri

Print Friendly, PDF & Email

Profilbeskrivelse – Hvis du vil gøre en forskel


Print Friendly, PDF & Email

Det frie Gymnasium er omdrejningspunktet for vores demokratiske skole den dialogiske dannelse. Derfor spiller samtalen en helt særlig rolle hos os. Man møder den både på skolemødet, hvor vi sammen diskuterer og tilrettelægger de helt overordnede principper for skolens udvikling, men også i undervisningen, hvor vi konstant overvejer, hvordan vi skaber de bedste læringsrum.

Det frie Gymnasium er baseret på den grundholdning, at mennesket er et socialt væsen der har brug for andre for at udvikle sig. Det kender vi f.eks. når vi rejser, oplever stor kunst eller forelsker os. Vi bliver først os selv, når vi møder det fremmede, og herigennem lærer om hvem vi selv er. Derfor sigter uddannelse også på at træne os i at kunne realisere og deltage i disse fællesskaber. Vi vil gerne være en skole for dem som ønsker at arbejde for en verden med mindre ulighed, med mere demokrati og en verden, hvor vi sammen gør noget ved klimaforandringerne. Vi vil udvikle kreative, kritiske og kommunikerende elever, der har verdensentusiasme; lyst og evne til at gøre en forskel.

Dannelse består af noget man ved, noget man kan, og noget man gør. Du skal vide noget om mange forskellige ting. Derfor er alle fag vigtige. Men et dannet menneske er også en der gør noget og derfor er det også vigtigt at have udsyn mod andre mennesker, verden og naturen.

Udgangspunktet for læring er nysgerrighed og forudsætter en oprigtig og inkluderende dialog om det, der skal læres. Du bliver klogere af at høre, hvad andre mener, og af at finde løsninger i fællesskab. Men vi er ikke kun i dialog med hinanden. Vi skal også inspireres af hvad videnskabsfolk, forfattere, filosoffer, økonomer og andre er kommet frem til.  I hverdagen er vi karakterfri for at minimere præstationsræset og komme derhen, hvor man egentlig skal være – i den løbende evaluering og refleksion over hvordan det egentlig går med at lære det, der skal læres og gøre det der skal gøres.


Som mælkebøttens frø spreder sig med vinden og spirer overalt, vil også DfG’ere være at finde hvor som helst, hvor der er brug for kloge og dygtige folk med hjertet det rette sted.
Elever gør en forskel ved at blive klogere og allerede i skoletiden gøre sig erfaringer med organisatorisk arbejde i verdenen uden for skolen, så de mestrer demokratisk deltagelse efter endt skolegang. Lærerne gør en forskel ved at bidrage med erfaringer og faglig viden til eleverne udvikling. Sammen skaber vi en skole, som vil gøre en forskel!

 

Skolemødet


Print Friendly, PDF & Email
Skolemødet er skolens højeste myndighed. Skolemødet handler i overensstemmelse med skolens vedtægter og med reference til skolens bestyrelse.
SKOLENS VEDTÆGTER
Vi holder skolemøde én gang om ugen. Alle på skolen, elever såvel som ansatte, har én stemme. På skolemødet debatterer vi alle beslutninger vedrørende skolen. Her træffes de overordnede principielle beslutninger, som vedrører skolens drift, struktur og udvikling. Ansvaret for afvikling af skolemøderne går på tur mellem klasserne. Det frie Gymnasium har derfor ikke noget elevråd, da alle elever har direkte indflydelse på skolens beslutninger som deltagere i skolemødet. Skolemødet betyder, at du som elev på skolen er med til at bestemme din skoles struktur og indhold. På mødet har alle mulighed for at tilkendegive deres mening og blive hørt.
Random image
Afdelingsmøder

Vi holder hus/afdelingsmøder i vores to bygninger ca. en gang om måneden. Når der er afdelingsmøde eller husmøde, så holdes der ikke skolemøde.Skolemødet og afdelingsmøderne finder sted hver torsdag mellem kl. 12.30 og 14.00.Basisgrupper

Ind i mellem er der punkter på skolemøderne, der bliver diskuteret i såkaldte basisgrupper.

Når man går i basisgrupper betyder det, at man under selve skolemødet sætter sig i nogle mindre grupper og diskuterer et emne, der er på dagsorden. På den måde får alle mulighed for at komme til orde.

Forum


Print Friendly, PDF & Email

Meninger, involvering, samarbejde
På Det frie Gymnasium udveksler vi meninger, involverer os i fælles projekter og samarbejder om løsninger.
Elever, lærere og ansatte krydser hinanden til møder, i skolens udvalg, i de to bygninger og i skolens digitale fora.
Nogle møder er besluttende og her er skolemødet det vigtigste.
I alle disse sammenhænge kan du få en stemme og være med til at præge din dagligdag og skolens fremtid.

Random image

DAPPS
Skolens digitale fora er Google apps og lectio.

DAPPS kalder vi skolens interne digitale platform.
Når du starter som elev på skolen, får du et login, en googlemail og dermed adgang til en masse muligheder for kommunikation på kryds og tværs af skolen.
På forsiden af DAPPS, kaldet landingsbanen, finder du information om skolemødet, lektiecafé og andet og her kan alle frit åbne og deltage i debatter.
Det frie Gymnasium benytter også Lectio, hvor du kan se dit skema, fagenes planer, administrative meddelelser om eksamen mv.