Hverdagen på detfri

Print Friendly, PDF & Email

Livet på detfri


Print Friendly, PDF & Email
NY PÅ DET FRIE
Velkommen som ny elev på Det frie Gymnasium. Når du er ny, er der meget at forholde sig til, hvad enten du er Drage-, gymnasieelev eller skal tage en hf. Alle skolens elever og ansatte gør deres bedste for, at du kan få en god skolestart.
Du vil i løbet af den første tid blive introduceret til skolens platforme Dapps og Lectio.
Det er vigtigt at du finder vej til disse platforme og vænner dig til dagligt at orientere dig i hvad der sker på skolen.
Læs mere..

MUSIK
Der spilles meget musik på Det frie Gymnasium. Både bands fra musiklinjerne, lærer-elev bands og andre der måtte have lyst spiller i og efter skoletiden. Dertil har vi øvelokaler, der kan benyttes efter aftale. Vi har også en række udvalg, der handler om musik, fx jazz-udvalget, der arrangerer jazz-koncerter på skolen.
 
SAMMENHOLD
På Det frie Gymnasium er skoledemokratiet er i centrum. Det betyder, at de regler vi vedtager på skolemødet kan kun ændres på et nyt skolemøde. Alle elever, lærere, rektor og andre ansatte har hver en stemme. Vi forventer, at alle respekterer skolens demokrati og de beslutninger, vi tager på skolemøderne.
 
VEGANER
Kantinen laver mad ud fra princippet om bæredygtighed, hvilket vil sige, at alle råvarerne er økologiske og maden vegetarisk og vegansk. De fleste af råvarerne bliver kørt til kantinen på ladcyklel. Kantinen tager ikke mod kontanter. Som elev på skolen får du en lille chip, som du kan sætte penge ind på og bruge som betaling når du køber mad, kaffe eller drikkevarer i kantinen. 
 
AKTIVITETER
På Det frie har vi et væld af forskellige aktiviteter, men vigtigst af alle er vores morgenmøde fra klokken 10.00-10.15 og vores skolemøde hver torsdag klokken 12.25-13.55. På skolemødet beslutter vi blandt andet, hvilke aktiviteter der skal ske på skolen. Det være sig alt fra ansættelse af ny rektor, om der skal males i kantinen og vores holdning til SU-reformen.
 
REJSER
Studieture er en vigtig del af undervisningen på Det frie Gymnasium og har altid et fagligt indhold. I gymnasiet er turen placeret i foråret i 2.g og i 2.hf i efteråret. Kig under Grundskolen for at se deres studieture. Alle rejser bliver aftalt som et samarbejde mellem elever og faglærere og varer cirka en uge. Skolen yder tilskud til udgifterne til rejse og ophold. Skolemødet har af hensyn til klimaudfordringen besluttet at vi ikke flyver på studieture.
 
FESTER
Skolen holder et fast antal fester med adgang for elever, som går på skolen. Festerne varer fra klokken 20.00-01.00, og for musikken står dj’s eller bands. Du kan være med til at arrangere festerne ved at melde dig til skolens festudvalg. Grundskolens elever er også med, og vi forventer naturligvis, at de ældre elever passer på de yngre, mindre erfarne.
 
SAMHØRIGHED
Samværet på skolen præges af åbenhed, rummelighed, nærvær og samarbejde med respekt for den enkelte person. Kendetegnene ved skolens kultur er det aktive, udadvendte og bæredygtige miljø, der bærer præg af skolens tradition for engagement og kritisk stillingtagen til verden omkring os.
 
DE GAMLES BY
Når det er godt vejr, bruger skolen ofte De gamles By, der ligger overfor skolen i Møllegade. I Struenseegade er det Hans Tavsens Park. Nogle elever spiser der, andre holder udvalgsmøde og en del hænger bare ud i solen. Beboerne synes, at det er hyggeligt, at vi er der, når bare vi husker at rydde op efter os!

Profilbeskrivelse – Hvis du vil gøre en forskel


Print Friendly, PDF & Email

Det frie Gymnasium er omdrejningspunktet for vores demokratiske skole den dialogiske dannelse. Derfor spiller samtalen en helt særlig rolle hos os. Man møder den både på skolemødet, hvor vi sammen diskuterer og tilrettelægger de helt overordnede principper for skolens udvikling, men også i undervisningen, hvor vi konstant overvejer, hvordan vi skaber de bedste læringsrum.

Det frie Gymnasium er baseret på den grundholdning, at mennesket er et socialt væsen der har brug for andre for at udvikle sig. Det kender vi f.eks. når vi rejser, oplever stor kunst eller forelsker os. Vi bliver først os selv, når vi møder det fremmede, og herigennem lærer om hvem vi selv er. Derfor sigter uddannelse også på at træne os i at kunne realisere og deltage i disse fællesskaber. Vi vil gerne være en skole for dem som ønsker at arbejde for en verden med mindre ulighed, med mere demokrati og en verden, hvor vi sammen gør noget ved klimaforandringerne. Vi vil udvikle kreative, kritiske og kommunikerende elever, der har verdensentusiasme; lyst og evne til at gøre en forskel.

Dannelse består af noget man ved, noget man kan, og noget man gør. Du skal vide noget om mange forskellige ting. Derfor er alle fag vigtige. Men et dannet menneske er også en der gør noget og derfor er det også vigtigt at have udsyn mod andre mennesker, verden og naturen.

Udgangspunktet for læring er nysgerrighed og forudsætter en oprigtig og inkluderende dialog om det, der skal læres. Du bliver klogere af at høre, hvad andre mener, og af at finde løsninger i fællesskab. Men vi er ikke kun i dialog med hinanden. Vi skal også inspireres af hvad videnskabsfolk, forfattere, filosoffer, økonomer og andre er kommet frem til.  I hverdagen er vi karakterfri for at minimere præstationsræset og komme derhen, hvor man egentlig skal være – i den løbende evaluering og refleksion over hvordan det egentlig går med at lære det, der skal læres og gøre det der skal gøres.


Som mælkebøttens frø spreder sig med vinden og spirer overalt, vil også DfG’ere være at finde hvor som helst, hvor der er brug for kloge og dygtige folk med hjertet det rette sted.
Elever gør en forskel ved at blive klogere og allerede i skoletiden gøre sig erfaringer med organisatorisk arbejde i verdenen uden for skolen, så de mestrer demokratisk deltagelse efter endt skolegang. Lærerne gør en forskel ved at bidrage med erfaringer og faglig viden til eleverne udvikling. Sammen skaber vi en skole, som vil gøre en forskel!

 

Skolemødet


Print Friendly, PDF & Email
Skolemødet er skolens højeste myndighed. Skolemødet handler i overensstemmelse med skolens vedtægter og med reference til skolens bestyrelse.
SKOLENS VEDTÆGTER
Vi holder skolemøde én gang om ugen. Alle på skolen, elever såvel som ansatte, har én stemme. På skolemødet debatterer vi alle beslutninger vedrørende skolen. Her træffes de overordnede principielle beslutninger, som vedrører skolens drift, struktur og udvikling. Ansvaret for afvikling af skolemøderne går på tur mellem klasserne. Det frie Gymnasium har derfor ikke noget elevråd, da alle elever har direkte indflydelse på skolens beslutninger som deltagere i skolemødet. Skolemødet betyder, at du som elev på skolen er med til at bestemme din skoles struktur og indhold. På mødet har alle mulighed for at tilkendegive deres mening og blive hørt.
Random image
Afdelingsmøder

Vi holder hus/afdelingsmøder i vores to bygninger ca. en gang om måneden. Når der er afdelingsmøde eller husmøde, så holdes der ikke skolemøde.Skolemødet og afdelingsmøderne finder sted hver torsdag mellem klokken 12.25 og 13.55.“Basisgrupper”

Ind i mellem er der punkter på skolemøderne, der bliver diskuteret i såkaldte “basisgrupper”.

Når man går i basisgrupper betyder det, at man under selve skolemødet sætter sig i nogle mindre grupper og diskuterer et emne, der er på dagsorden. På den måde får alle mulighed for at komme til orde.

Forum


Print Friendly, PDF & Email

Meninger, involvering, samarbejde
På Det frie Gymnasium udveksler vi meninger, involverer os i fælles projekter og samarbejder om løsninger.
Elever, lærere og ansatte krydser hinanden til møder, i skolens udvalg, i de to bygninger og i skolens digitale fora.
Nogle møder er besluttende og her er skolemødet det vigtigste.
I alle disse sammenhænge kan du få en stemme og være med til at præge din dagligdag og skolens fremtid.

Random image

Dapps!
Skolens digitale fora er Google apps og lectio.

Dapps kalder vi skolens interne digitale platform.
Når du starter som elev på skolen, får du et login, en googlemail og dermed adgang til en masse muligheder for kommunikation på kryds og tværs af skolen.
På forsiden af Dapps, kaldet landingsbanen, finder du information om skolemødet, lektiecafé og andet og her kan alle frit åbne og deltage i debatter.
Det frie Gymnasium benytter også Lectio, hvor du kan se dit skema, fagenes planer, administrative meddelelser om eksamen mv.