NY ELEV 2023

Print Friendly, PDF & Email

FAQ

 

STX

Det kommer først og fremmest an på om der er plads. Men det handler også om den studieretning man har og de fag man har færdiggjort/mangler at færdiggøre. Tag kontakt til en af vores studievejledere Michael mbs@detfri.dk eller Julie Elmquist jel@detfri.dk for en nærmere afklaring.

Man søger ind via www.optagelse.dk ligesom til alle andre ungomsuddannelser. Det er ikke nødvendigt at skrive en motiveret ansøgning. 

STX er en treårig uddannelse der giver adgang til lange videregående uddannelser (universitetet). HF er en toårig uddannelse der giver adgang til mellemlange videregående uddannelser (f.eks. folkeskolelærer, pædagog, oma.). 

Der er således flere fag, flere timer og flere A og B niveauer i stx uddannelsen end i hf uddannelsen. Det er dog muligt senere at bygge videre på sin hf uddannelse så man også kan få adgang til de lange videregående uddannelser.

Det er der ingen garanti for. De sidste mange skoleår år har vi kun optaget 1.prioriteter. I skoleåret 2021-22 udvider vi  antallet af 1.g klasser fra 4 til 5 klasser, hvilket bør gøre det muligt for alle der søger Det frie Gymnasium som 1. prioritet at komme ind. Skulle der være pladser ledige efter alle 1.prioriteter er optaget vil der blive plads til 2. prioriterer - men der er ingen garanti herfor. 

Find det gældende niveau for skolepengene ved at søge på https://www.detfri.dk/generel-info/skolepenge/

Ligesom de fleste andre gymnasier har vi et skema der laver en ret klar struktur i hverdagen. Fag afløser fag og nogle gange brydes rytmen ved en ekskursion eller et tværfagligt projektarbejde. Det er som regel lærerne der laver de konkrete planer for undervisningen. Vi søger dog at give eleverne maksimal indflydelse på valg af emner samt konkrete undervisningsmæssige greb, der hvor dette jf. læreplanerne er muligt. 

Vi har også fravær på Det frie Gymnasium, f.eks. i forbindelse med sygdom. Vores fraværstal har ved de seneste mange opgørelser ligget på et gennemsnitligt niveau ifht andre stx og hf skoler. Man kan læse mere under studie- og ordensregler om hvordan vi i praksis håndterer fravær.  

Det behøver man ikke, men det er en god ide at være interesseret i musik. Man vil undervejs i arbejdet med A-niveauet komme til at prøve kræfter med forskellige instrumenter.   

I hverdagen foregår undervisningen i grundskolen adskilt fra undervisningen på stx og det 2-årige HF. Grundskolen holder lige nu til i bygningen i Møllegade og stx/hf-2 holder til i bygningen i Struenseegade. Det begrænser det sociale samvær i hverdagen.

Vi er dog sammen til skolemødet, der finder sted ca. en gang om ugen og til skolefester. Endelig møder afdelingerne også hinanden på temadage og til andre faglige projekter der går på tværs af afdelingerne.

HF

Det kommer først og fremmest an på om der er plads. Tag kontakt til vores studievejleder Julie (jel@detfri.dk) for en nærmere afklaring.

En standard skoleuge på HF vil meget ofte fordele sig med 4 dage fra 0830-1545 og en dag fra 0830-1400... Nogle gange er dagene dog lidt kortere. Og enkelte gange kan der ligger undervisning efter 1545 - men det er kun under helt særlige omstændigheder. 

Gennemsnitsalderen for de elever der starter på det 2-årige hf svinger lidt fra år til år, men ligger typisk mellem 16 og 18 år. Vi ser dog hvert år elever der både er lidt yngre og lidt ældre.

man søger ind via www.optagelse.dk ligesom til alle andre ungomsuddannelser. Det er ikke nødvendigt at skrive en motiveret ansøgning. 

STX er en treårig uddannelse der giver adgang til lange videregående uddannelser (universitetet). HF er en toårig uddannelse der giver adgang til mellemlange videregående uddannelser (f.eks. folkeskolelærer). 

Der er således flere fag, flere timer og flere A og B niveauer i stx uddannelsen end i hf uddannelsen. Det er dog muligt senere at bygge videre på sin hf uddannelse så man også kan få adgang til de lange videregående uddannelser.

Find det gældende niveau for skolepengene ved at søge på https://www.detfri.dk/generel-info/skolepenge/

Da vi ikke - indtil videre -  udbyder biologi B som en del af vores fagpakker, vil det forudsætte, at der er nok 2hf elever der ønsker at hæve biologi til B i deres valgfagsblok. Hvilke valgfagsmuligheder der skal  udbydes i 2hf er en diskussion vi tager hvert år med eleverne. Så spørgsmålet vil først for alvor kunne besvares når vi efter jul i 1.hf tager snakken med eleverne om udbuddet af valgfag. 

Ja, i efteråret i 2.hf tager klassen med lærerne i fagpakkefagene på studierejse. Studierejsen har fagligt indhold og kan f.eks. indeholde et samarbejde med en relevant uddannelsesinstitution, hvor vi møder unge i et andet land med samme interesser.

Der er tre hf klasser på hver årgang.

Nej, du går først i 1.hf og når du kommer i 2.hf starter du i en ny klasse, med elever som ønsker den samme fagpakke som dig.

Hverdagen

På Det frie Gymnasium skifter vi skema 5 gange om året for at skabe plads til fordybelse i forskellige fag samt til tværfaglige projekter i forskellige perioder af året. 

Camus-klubben er en frivillig kunst- og litteraturklub, der mødes efter skoletid med en lærer. Man læser litteratur og diskuterer kunst. Nogle gange er det eleverne der bestemmer indholdet andre gange er det læreren der spiller ud.  Alle der har lyst kan være med. 

STX og HF-2 -eleverne er ikke direkte forbundet med hinanden via undervisningen. Men de har klasseværelser der ofte ligger side om side og så mødes de konstant i kantinen og på fællesarealerne, og selvfølgelig til skolemødet ca. 1 gang om ugen. Endelig er der en ret blomstrende udvalgskultur i frokostpauserne og efter skoletid hvor eleverne ofte er med på kryds og tværs af årgange og afdelinger.

Vi har også fravær på Det frie Gymnasium, f.eks. i forbindelse med sygdom. Vores fraværstal har ved de seneste mange opgørelser ligget på et gennemsnitligt niveau ifht andre stx og hf skoler. Man kan læse mere om hvordan vi håndterer fravær under vores studie- og ordensregler.

Eleverne på Det frie Gymnasium kommer fra hele Storkøbenhavn. Enkelte elever kommer også så langt væk fra som Tisvildeleje, Helsingør og Næstved.

På Det frie Gymnasium har vi en lidt længere skoledag end på mange andre gymnasier da vi har skolemøde i 90 minutter ca. en gang ugentligt. Man skal som tommelfingerregel regne med at den gennemsnitlige uge byder på 4 dage fra 0830-1545 og 1 dag fra 0830-1400. Der kan dog forekomme undervisning senere end 1545 og der vil også være en del variation fra uge til uge. 

Vi har ikke et egentligt elevråd, da vores skolemøde er stedet hvor vi i fællesskab - ansatte og elever - diskuterer vigtige emner og tager små og store beslutninger med betydning for skolens drift og fremtid. I situationer hvor der er behov for at mødes i elevgruppen, arrangeres sådanne møder hen ad vejen. 

Demokratiet spiller en vigtig rolle i hverdagen, både på skolemødet og i forbindelse med planlægningen af undervisningen, hvor eleverne har stor indflydelse på form og indhold. Der er samtidig mange måder at deltage i demokratiet på. Og plads til først og fremmest at fokusere på sin uddannelse, hvis det er det man vil.  

Skolemødet er Det frie Gymnasiums øverste myndighed og stedet hvor vi tager både små og store beslutninger med betydning for skolens drift og fremtid.. Det varer som regel 90 minutter og finder sted ca. en gang om ugen. Alle har 1 stemme når der skal træffes beslutninger og der skelnes ikke mellem elever og ansatte. 

Skolemødet er dog - i forlængelse af den ‘deltagelsesdemokratiske’ tradition - også mødestedet for en meget vigtig samtale og der tages løbende diskussioner om vigtige emner uden at der nødvendigvis altid skal besluttes noget.

Vi holder ca. 6 skolefester om året. Til disse fester er det kun skolens elever og ansatte der har adgang. Festerne foregår som regel på Møllegade adressen. Der er ofte bands eller DJ og en masse dans. Der er også et lounge område hvor der ikke serveres alkohol. Baren er billig og vi passer på hinanden. Herudover afholdes der af og til ‘fredagscafeer’ der arrangeres af klasserne. Overskuddet for driften heraf går tit til studieturen. Fredagscafeerne slutter kl 2100 og er kun for skolens elever og ansatte. 


Fandt du ikke svar på dit spørgsmål, så skriv til det til os her

    FAQ ⬇