NY ELEV 2021

Print Friendly, PDF & Email

F.A.Q.

 

STX

Vores valgfag ligger ikke fast, det er altid eleverne der er med til at bestemme hvilke valgfag der skal oprettes det pågældende skoleår. Typisk bliver der i 2.g (skal være et C-niveau) oprettet psykologi, filosofi og et par andre fag. Typisk bliver der i 3.g (skal være et A- eller B-niveau) oprettet tysk og fransk (i samarbejde med Zahle) psykologi B, religion B og et par andre fag.

Vi udbyder både tysk A og fransk A som valgfag i 3.g - om det oprettes afhænger af elevernes valg af valgfag. Gennem det sidste mange år, har vi haft et samarbejde med Zahles Gymnasieskole, hvor vi på skift opretter hhv tysk A og fransk A

Ja. Grundlæggrnde er det også afstandskriteriet der afgør hvem der kan blive optaget på DfG. Skolemødet har imidlertid vedtaget at udvide med endnu en klasse (fra 4 til 5) fra skoleåret 2021/22. Vi håber dermed at kunne optage alle der søger Det frie Gymnasium som 1. prioritet.

STX vælger studieretning efter 3 måneders grundforløb

HF

Ja, i efteråret i 2.hf tager klassen med lærerne i fagpakkefagene på studierejse. Studierejsen har fagligt indhold og kan f.eks. indeholde et samarbejde med en relevant uddannelsesinstitution, hvor vi møder unge i et andet land med samme interesser.

Der er tre hf klasser på hver årgang.

Nej, du går først i 1.hf og når du kommer i 2.hf starter du i en ny klasse, med elever som ønsker den samme fagpakke som dig.

HF vælger fagpakke efter 1 års grundforløb

Hverdagen

Hvis du har særlige udfordringer, er det vigtigt, at du oplyser skolen om det, så vi kan kan tage en snak om, du har brug for og vil have støtte eller ej. Hvis du ønsker støtte har vi mulighed for at søge om IT hjælpemidler, læsevejledning, mentorstøtte o.l.. Det er selvfølgeligt helt frivilligt, om du ønsker støtte eller ej.

Fandt du ikke svar på dit spørgsmål, så skriv til det til os her

    <!<–
    FAQ ⬇
    –>