Profilbeskrivelse – Hvis du vil gøre en forskel

Print Friendly, PDF & Email

Det frie Gymnasium er omdrejningspunktet for vores demokratiske skole den dialogiske dannelse. Derfor spiller samtalen en helt særlig rolle hos os. Man møder den både på skolemødet, hvor vi sammen diskuterer og tilrettelægger de helt overordnede principper for skolens udvikling, men også i undervisningen, hvor vi konstant overvejer, hvordan vi skaber de bedste læringsrum.

Det frie Gymnasium er baseret på den grundholdning, at mennesket er et socialt væsen der har brug for andre for at udvikle sig. Det kender vi f.eks. når vi rejser, oplever stor kunst eller forelsker os. Vi bliver først os selv, når vi møder det fremmede, og herigennem lærer om hvem vi selv er. Derfor sigter uddannelse også på at træne os i at kunne realisere og deltage i disse fællesskaber. Vi vil gerne være en skole for dem som ønsker at arbejde for en verden med mindre ulighed, med mere demokrati og en verden, hvor vi sammen gør noget ved klimaforandringerne. Vi vil udvikle kreative, kritiske og kommunikerende elever, der har verdensentusiasme; lyst og evne til at gøre en forskel.

Dannelse består af noget man ved, noget man kan, og noget man gør. Du skal vide noget om mange forskellige ting. Derfor er alle fag vigtige. Men et dannet menneske er også en der gør noget og derfor er det også vigtigt at have udsyn mod andre mennesker, verden og naturen.

Udgangspunktet for læring er nysgerrighed og forudsætter en oprigtig og inkluderende dialog om det, der skal læres. Du bliver klogere af at høre, hvad andre mener, og af at finde løsninger i fællesskab. Men vi er ikke kun i dialog med hinanden. Vi skal også inspireres af hvad videnskabsfolk, forfattere, filosoffer, økonomer og andre er kommet frem til.  I hverdagen er vi karakterfri for at minimere præstationsræset og komme derhen, hvor man egentlig skal være – i den løbende evaluering og refleksion over hvordan det egentlig går med at lære det, der skal læres og gøre det der skal gøres.


Som mælkebøttens frø spreder sig med vinden og spirer overalt, vil også DfG’ere være at finde hvor som helst, hvor der er brug for kloge og dygtige folk med hjertet det rette sted.
Elever gør en forskel ved at blive klogere og allerede i skoletiden gøre sig erfaringer med organisatorisk arbejde i verdenen uden for skolen, så de mestrer demokratisk deltagelse efter endt skolegang. Lærerne gør en forskel ved at bidrage med erfaringer og faglig viden til eleverne udvikling. Sammen skaber vi en skole, som vil gøre en forskel!