Udvalg

Print Friendly, PDF & Email
Under skolemødet nedsættes en række udvalg. Nogle er faste og andre popper op i årets løb, eksisterer nogle måneder og forsvinder måske så igen. Som ny elev på skolen kan det være svært at overskue junglen af udvalg og hvad udvalgsarbejdet går ud på. Som udgangspunkt gælder det at:

Udvalgene er åbne for alle, der måtte have lyst til at deltage.
Alle udvalg kan tage punkter op på Skolemødet.
Alle udvalg kan melde tilbage til Skolemødet om deres arbejde under det faste skolemødepunkt “Tilbagemelding fra udvalg”.
Alle kan starte nye udvalg.
Ingen udvalg har beslutningsmyndighed, men tager deres ideer og arbejde op på Skolemødet.
Man behøver ikke at være aktiv i et udvalg, men det er en god måde at få indflydelse på, og det er også en vej til at lære mange på skolen at kende.
Nogle af de faste udvalg
– Budgetudvalget med ansvar for skolens økonomi
– DKU der arbejder, når lærernes time-fagfordeling skal laves
– Festudvalget
– IT-udvalget
– Ansættelsesudvalg: Når skolen skal ansætte en lærer eller andet personale nedsættes altid et udvalg under Skolemødet, hvor der sidder både elever og lærere. Det er udvalget der beslutter, hvem der skal ansættes.

I skolens budget er afsat pengepuljer til nogle af de faste udvalg, f.eks. festudvalget og kulturudvalget.
Andre udvalg kan søge om penge til konkrete arrangementer.