Skolemødet

Print Friendly, PDF & Email
Skolemødet er skolens højeste myndighed. Skolemødet handler i overensstemmelse med skolens vedtægter og med reference til skolens bestyrelse.
SKOLENS VEDTÆGTER
Vi holder skolemøde én gang om ugen. Alle på skolen, elever såvel som ansatte, har én stemme. På skolemødet debatterer vi alle beslutninger vedrørende skolen. Her træffes de overordnede principielle beslutninger, som vedrører skolens drift, struktur og udvikling. Ansvaret for afvikling af skolemøderne går på tur mellem klasserne. Det frie Gymnasium har derfor ikke noget elevråd, da alle elever har direkte indflydelse på skolens beslutninger som deltagere i skolemødet. Skolemødet betyder, at du som elev på skolen er med til at bestemme din skoles struktur og indhold. På mødet har alle mulighed for at tilkendegive deres mening og blive hørt.
Random image
Afdelingsmøder

Vi holder hus/afdelingsmøder i vores to bygninger ca. en gang om måneden. Når der er afdelingsmøde eller husmøde, så holdes der ikke skolemøde.Skolemødet og afdelingsmøderne finder sted hver torsdag mellem kl. 12.30 og 14.00.Basisgrupper

Ind i mellem er der punkter på skolemøderne, der bliver diskuteret i såkaldte basisgrupper.

Når man går i basisgrupper betyder det, at man under selve skolemødet sætter sig i nogle mindre grupper og diskuterer et emne, der er på dagsorden. På den måde får alle mulighed for at komme til orde.