Klasse-demokrati

Print Friendly, PDF & Email

Klassemødet

Alle klasser holder klassemøder med deres klasselærer ca. en gang om ugen.
På klassemødet diskuteres punkter, der er relevante for dig og klassen. Klassen bestemmer, hvad der skal ske f.eks. med ekskursioner, hvordan klasselokalet skal indrettes, undervisningens indhold og planlægning med mere.

Random image


Demokratiet og undervisningen

Som elev på skolen har du indflydelse på undervisningen bl.a på arbejdsformer, emnevalg og studierejser i samarbejde med fagligt engagerede lærere.

Centralt er projektarbejdet, der er udviklet for at sikre elevdeltagelse og udvikle din faglighed, kreativitet og dit medansvar.

Forholdet mellem lærere og elever er åbent, og demokratiet skaber et spændende og tolerant miljø, hvor meninger brydes, men hvor alle respekteres.