Forum

Print Friendly, PDF & Email

Meninger, involvering, samarbejde
På Det frie Gymnasium udveksler vi meninger, involverer os i fælles projekter og samarbejder om løsninger.
Elever, lærere og ansatte krydser hinanden til møder, i skolens udvalg, i de to bygninger og i skolens digitale fora.
Nogle møder er besluttende og her er skolemødet det vigtigste.
I alle disse sammenhænge kan du få en stemme og være med til at præge din dagligdag og skolens fremtid.

Random image

DAPPS
Skolens digitale fora er Google apps og lectio.

DAPPS kalder vi skolens interne digitale platform.
Når du starter som elev på skolen, får du et login, en googlemail og dermed adgang til en masse muligheder for kommunikation på kryds og tværs af skolen.
På forsiden af DAPPS, kaldet landingsbanen, finder du information om skolemødet, lektiecafé og andet og her kan alle frit åbne og deltage i debatter.
Det frie Gymnasium benytter også Lectio, hvor du kan se dit skema, fagenes planer, administrative meddelelser om eksamen mv.