Evaluering

Print Friendly, PDF & Email

Elev- og lærerevalueringer

På Det frie Gymnasium får du årskarakterer ligesom på alle andre skoler. Det vil sige karakterer i de fag du afslutter, men vi giver ikke standpunktskarakterer.
I løbet af året er der elev- og lærerbedømmelser i stedet for karakterer. Det foregår i klassen sammen med lærerne ud fra bestemte faglige og sociale kriterier. Du får også en personlig evaluering af dine faglærere.
I gennem denne proces lærer du både at vurdere dig selv og andre, og du lærer at give og modtage kritik. Du bliver bevidst om dit faglige niveau og din sociale funktion. Alle bedømmelser skrives ned og bruges til hele tiden at forbedre undervisningspraksis og skabe kvalitative forbedringer for den enkelte elev og lærer.
Disse bedømmelser foregår to gange om året.