Tal og fakta

Print Friendly, PDF & Email

Lov om gennemsigtighed og åbenhed

Her kan du se statistik over Det frie Gymnasiums karakterer, fuldførelse og overgang til andre uddannelser.
Nøgletal for gym/hf
Nøgletal for grundskolen
Grundskolens karakterfordeling på fag
Grundskolens karaktergennemsnit
Elevtrivsel og elevengagement 2015/16
APV 2018

Fravær
Fravær på Det frie Gymnasium i skoleåret 2017-18 (STX/HF/HFE)

Sociale klausuler
I henhold til bekendtgørelsen om Sociale klausuler bestræber skolen sig på, at 3,5% af skolens samlede arbejdsstyrke udgøres af stillinger på særlige vilkår. Pt. udgør den form for ansættelser 2% . Skolen er generelt positivt indstillet overfor ansættelser i henhold til lovgivningen.

Årsregnskaber
Revisionsprotokollat for 2020
Årsrapport 2020
Revisionsprotokollat for 2019
Årsrapport 2019
Revisionsprotokollat for 2018
Årsrapport 2018
Revisionsprotokollat for 2017
Årsrapport 2017
Revisionsprotokollat for 2016
Årsrapport 2016