Tal og fakta

Print Friendly, PDF & Email

Lov om gennemsigtighed og åbenhed

Her kan du se statistik over Det frie Gymnasiums karakterer, fuldførelse og overgang til andre uddannelser.
Nøgletal for gym/hf
Nøgletal for grundskolen
Grundskolens karakterfordeling på fag
Grundskolens karaktergennemsnit
Elevtrivsel og elevengagement 2015/16
APV 2018

Fravær
Fravær på Det frie Gymnasium i skoleåret 2017-18 (STX/HF/HFE)

Sociale klausuler
I henhold til bekendtgørelsen om Sociale klausuler bestræber skolen sig på, at 3,5% af skolens samlede arbejdsstyrke udgøres af stillinger på særlige vilkår. Pt. udgør den form for ansættelser 2% . Skolen er generelt positivt indstillet overfor ansættelser i henhold til lovgivningen.

Årsregnskaber
Revisionsprotokollat for 2021
Årsrapport 2021
Revisionsprotokollat for 2020
Årsrapport 2020
Revisionsprotokollat for 2019
Årsrapport 2019
Revisionsprotokollat for 2018
Årsrapport 2018
Revisionsprotokollat for 2017
Årsrapport 2017
Revisionsprotokollat for 2016
Årsrapport 2016