Bestyrelsen

Print Friendly, PDF & Email

Bestyrelsen på Det frie Gymnasium

Det frie Gymnasium er en privat institution med en bestyrelse, der har det overordnede ansvar for skolen.
Skolen drives i overensstemmelse med skolens vedtægter og reglerne for private gymnasier og friskoler.
Bestyrelsen informeres på alle bestyrelsesmøder om Skolemødets vedtagelser og godkender disse.

Forretningsorden

Referat af bestyrelsesmøde 06-09-22
Referat af generalforsamling 20-04-22
Referat af bestyrelsesmøde 08-02-22
Referat af bestyrelsesmøde 07-12-21
Referat af bestyrelsesmøde 08-09-21
Referat af generalforsamling 20-04-21
Referat af bestyrelsesmøder – arkiv

Random image

Bestyrelsesmedlemmer

Formand Birgitte Koch
Næstformand Allan Larsen
 Medlem Jan Rohde
 Medlem Jette Gottlieb
 Medlem Cecilie Cederstrøm
Supp Leif Nordberg
Supp Tobias Emil Jensen
Dragerep Dorthe Korfitzen
Dragerep Pernille K. B. Henriksen
Skolerep Peter Futtrup
Skolerep Mette Petersen
Skolerep Sara Mac Dalland