Bestyrelsen

Print Friendly, PDF & Email

Bestyrelsen på Det frie Gymnasium

Det frie Gymnasium er en privat institution med en bestyrelse, der har det overordnede ansvar for skolen.
Skolen drives i overensstemmelse med skolens vedtægter og reglerne for private gymnasier og friskoler.
Bestyrelsen informeres på alle bestyrelsesmøder om Skolemødets vedtagelser og godkender disse.

Forretningsorden

Indkaldelse til generalforsamling 2021 på DfG – Støttekreds og skolebestyrelsen

Referat af generalforsamling 21-04-20

Referat af bestyrelsesmøde 08-06-2021
Referat af bestyrelsesmøde 26-01-21
Referat af bestyrelsesmøder – arkiv

Random image

Bestyrelsesmedlemmer

Formand Birgitte Koch
Næstformand Allan Larsen
 Medlem Leif Nordberg
 Medlem Jette Gottlieb
 Medlem Cecilie Cederstrøm
Supp Jan Rohde
Supp Tobias Emil Jensen
Dragerep  
Dragerep  
Skolerep Peter Futtrup
Skolerep Mette Petersen
Skolerep Sara Mac Dalland