Hvad er forskellen på HF og STX?

STX er en treårig uddannelse der giver adgang til lange videregående uddannelser (universitetet). HF er en toårig uddannelse der giver adgang til mellemlange videregående uddannelser (f.eks. folkeskolelærer, pædagog, oma.). 

Der er således flere fag, flere timer og flere A og B niveauer i stx uddannelsen end i hf uddannelsen. Det er dog muligt senere at bygge videre på sin hf uddannelse så man også kan få adgang til de lange videregående uddannelser.

​Hvad hvis man søger Det frie Gymnasium som 2. prioritet – kan man så komme ind, hvis man ikke får sin 1. prioritet?

Det er der ingen garanti for. De sidste mange skoleår år har vi kun optaget 1.prioriteter. I skoleåret 2021-22 udvider vi  antallet af 1.g klasser fra 4 til 5 klasser, hvilket bør gøre det muligt for alle der søger Det frie Gymnasium som 1. prioritet at komme ind. Skulle der være pladser ledige efter alle 1.prioriteter er optaget vil der blive plads til 2. prioriterer – men der er ingen garanti herfor. 

Er dagligdagen mindre struktureret end på andre gymnasier?

Ligesom de fleste andre gymnasier har vi et skema der laver en ret klar struktur i hverdagen. Fag afløser fag og nogle gange brydes rytmen ved en ekskursion eller et tværfagligt projektarbejde. Det er som regel lærerne der laver de konkrete planer for undervisningen. Vi søger dog at give eleverne maksimal indflydelse på valg af emner samt konkrete undervisningsmæssige greb, der hvor dette jf. læreplanerne er muligt. 

Hvor høj er jeres fraværsprocent?

Vi har også fravær på Det frie Gymnasium, f.eks. i forbindelse med sygdom. Vores fraværstal har ved de seneste mange opgørelser ligget på et gennemsnitligt niveau ifht andre stx og hf skoler. Man kan læse mere under studie- og ordensregler om hvordan vi i praksis håndterer fravær.  

Er grundskolen 8-9-10 klasse meget sammen med eleverne på gymnasiet socialt set?

I hverdagen foregår undervisningen i grundskolen adskilt fra undervisningen på stx og det 2-årige HF. Grundskolen holder lige nu til i bygningen i Møllegade og stx/hf-2 holder til i bygningen i Struenseegade. Det begrænser det sociale samvær i hverdagen.

Vi er dog sammen til skolemødet, der finder sted ca. en gang om ugen og til skolefester. Endelig møder afdelingerne også hinanden på temadage og til andre faglige projekter der går på tværs af afdelingerne.