Er skemaet ens hele året?

På Det frie Gymnasium skifter vi skema 5 gange om året for at skabe plads til fordybelse i forskellige fag samt til tværfaglige projekter i forskellige perioder af året. 

Hvad indebærer Camus-klubben?

Camus-klubben er en frivillig kunst- og litteraturklub, der mødes efter skoletid med en lærer. Man læser litteratur og diskuterer kunst. Nogle gange er det eleverne der bestemmer indholdet andre gange er det læreren der spiller ud.  Alle der har lyst kan være med. 

Hvor meget har HF- og STX-eleverne med hinanden at gøre i hverdagen? Er de meget opdelte?

STX og HF-2 -eleverne er ikke direkte forbundet med hinanden via undervisningen. Men de har klasseværelser der ofte ligger side om side og så mødes de konstant i kantinen og på fællesarealerne, og selvfølgelig til skolemødet ca. 1 gang om ugen. Endelig er der en ret blomstrende udvalgskultur i frokostpauserne og efter skoletid hvor eleverne ofte er med på kryds og tværs af årgange og afdelinger.

Hvor høj er jeres fraværsprocent?

Vi har også fravær på Det frie Gymnasium, f.eks. i forbindelse med sygdom. Vores fraværstal har ved de seneste mange opgørelser ligget på et gennemsnitligt niveau ifht andre stx og hf skoler. Man kan læse mere om hvordan vi håndterer fravær under vores studie- og ordensregler.

Hvor kommer eleverne primært fra?

Eleverne på Det frie Gymnasium kommer fra hele Storkøbenhavn. Enkelte elever kommer også så langt væk fra som Tisvildeleje, Helsingør og Næstved.

Hvor lang er en normal skoledag?

På Det frie Gymnasium har vi en lidt længere skoledag end på mange andre gymnasier da vi har skolemøde i 90 minutter ca. en gang ugentligt. Man skal som tommelfingerregel regne med at den gennemsnitlige uge byder på 4 dage fra 0830-1545 og 1 dag fra 0830-1400. Der kan dog forekomme undervisning senere end 1545 og der vil også være en del variation fra uge til uge. 

Har Det frie Gymnasium et elevråd?

Vi har ikke et egentligt elevråd, da vores skolemøde er stedet hvor vi i fællesskab – ansatte og elever – diskuterer vigtige emner og tager små og store beslutninger med betydning for skolens drift og fremtid. I situationer hvor der er behov for at mødes i elevgruppen, arrangeres sådanne møder hen ad vejen. 

Hvad er ‘skolemødet’?

Skolemødet er Det frie Gymnasiums øverste myndighed og stedet hvor vi tager både små og store beslutninger med betydning for skolens drift og fremtid.. Det varer som regel 90 minutter og finder sted ca. en gang om ugen. Alle har 1 stemme når der skal træffes beslutninger og der skelnes ikke mellem elever og ansatte. 

Skolemødet er dog – i forlængelse af den ‘deltagelsesdemokratiske’ tradition – også mødestedet for en meget vigtig samtale og der tages løbende diskussioner om vigtige emner uden at der nødvendigvis altid skal besluttes noget.

Hvordan er festkulturen på Det frie Gymnasium?

Vi holder ca. 6 skolefester om året. Til disse fester er det kun skolens elever og ansatte der har adgang. Festerne foregår som regel på Møllegade adressen. Der er ofte bands eller DJ og en masse dans. Der er også et lounge område hvor der ikke serveres alkohol. Baren er billig og vi passer på hinanden. Herudover afholdes der af og til ‘fredagscafeer’ der arrangeres af klasserne. Overskuddet for driften heraf går tit til studieturen. Fredagscafeerne slutter kl 2100 og er kun for skolens elever og ansatte.