Kan man blive optaget på 2.HF?

Det kommer først og fremmest an på om der er plads. Tag kontakt til vores studievejleder Julie (jel@detfri.dk) for en nærmere afklaring.

Hvad er aldersgruppen på HF? Og hvor lang er en normal dag på HF?

En standard skoleuge på HF vil meget ofte fordele sig med 4 dage fra 0830-1545 og en dag fra 0830-1400… Nogle gange er dagene dog lidt kortere. Og enkelte gange kan der ligger undervisning efter 1545 – men det er kun under helt særlige omstændigheder. 

Hvad er gennemsnitsalderen for HF eleverne?

Gennemsnitsalderen for de elever der starter på det 2-årige hf svinger lidt fra år til år, men ligger typisk mellem 16 og 18 år. Vi ser dog hvert år elever der både er lidt yngre og lidt ældre.

Hvad er forskellen på HF og STX?

STX er en treårig uddannelse der giver adgang til lange videregående uddannelser (universitetet). HF er en toårig uddannelse der giver adgang til mellemlange videregående uddannelser (f.eks. folkeskolelærer). 

Der er således flere fag, flere timer og flere A og B niveauer i stx uddannelsen end i hf uddannelsen. Det er dog muligt senere at bygge videre på sin hf uddannelse så man også kan få adgang til de lange videregående uddannelser.

Kan man hæve biologi til B-niveau i 2hf?

Da vi ikke – indtil videre –  udbyder biologi B som en del af vores fagpakker, vil det forudsætte, at der er nok 2hf elever der ønsker at hæve biologi til B i deres valgfagsblok. Hvilke valgfagsmuligheder der skal  udbydes i 2hf er en diskussion vi tager hvert år med eleverne. Så spørgsmålet vil først for alvor kunne besvares når vi efter jul i 1.hf tager snakken med eleverne om udbuddet af valgfag. 

Kommer man på studierejse i hf?

Ja, i efteråret i 2.hf tager klassen med lærerne i fagpakkefagene på studierejse. Studierejsen har fagligt indhold og kan f.eks. indeholde et samarbejde med en relevant uddannelsesinstitution, hvor vi møder unge i et andet land med samme interesser.