Hvilke valgfag kan man få i hhv 2.g og 3.g?

Vores valgfag ligger ikke fast, det er altid eleverne der er med til at bestemme hvilke valgfag der skal oprettes det pågældende skoleår. Typisk bliver der i 2.g (skal være et C-niveau) oprettet psykologi, filosofi og et par andre fag. Typisk bliver der i 3.g (skal være et A- eller B-niveau) oprettet tysk og fransk (i samarbejde med Zahle) psykologi B, religion B og et par andre fag.

Kan man få tysk og fransk på A-niveau?

Vi udbyder både tysk A og fransk A som valgfag i 3.g – om det oprettes afhænger af elevernes valg af valgfag. Gennem det sidste mange år, har vi haft et samarbejde med Zahles Gymnasieskole, hvor vi på skift opretter hhv tysk A og fransk A

Er det også afstandskriteriet der afgør om man bliver optaget i stx?

Ja. Grundlæggrnde er det også afstandskriteriet der afgør hvem der kan blive optaget på DfG. Skolemødet har imidlertid vedtaget at udvide med endnu en klasse (fra 4 til 5) fra skoleåret 2021/22. Vi håber dermed at kunne optage alle der søger Det frie Gymnasium som 1. prioritet.

Kan man få støtte til særlige behov?

Hvis du har særlige udfordringer, er det vigtigt, at du oplyser skolen om det, så vi kan kan tage en snak om, du har brug for og vil have støtte eller ej. Hvis du ønsker støtte har vi mulighed for at søge om IT hjælpemidler, læsevejledning, mentorstøtte o.l.. Det er selvfølgeligt helt frivilligt, om du ønsker støtte eller ej.