Har Det frie Gymnasium et elevråd?

Vi har ikke et egentligt elevråd, da vores skolemøde er stedet hvor vi i fællesskab – ansatte og elever – diskuterer vigtige emner og tager små og store beslutninger med betydning for skolens drift og fremtid. I situationer hvor der er behov for at mødes i elevgruppen, arrangeres sådanne møder hen ad vejen. 

Hvad er ‘skolemødet’?

Skolemødet er Det frie Gymnasiums øverste myndighed og stedet hvor vi tager både små og store beslutninger med betydning for skolens drift og fremtid.. Det varer som regel 90 minutter og finder sted ca. en gang om ugen. Alle har 1 stemme når der skal træffes beslutninger og der skelnes ikke mellem elever og ansatte. 

Skolemødet er dog – i forlængelse af den ‘deltagelsesdemokratiske’ tradition – også mødestedet for en meget vigtig samtale og der tages løbende diskussioner om vigtige emner uden at der nødvendigvis altid skal besluttes noget.

Hvordan er festkulturen på Det frie Gymnasium?

Vi holder ca. 6 skolefester om året. Til disse fester er det kun skolens elever og ansatte der har adgang. Festerne foregår som regel på Møllegade adressen. Der er ofte bands eller DJ og en masse dans. Der er også et lounge område hvor der ikke serveres alkohol. Baren er billig og vi passer på hinanden. Herudover afholdes der af og til ‘fredagscafeer’ der arrangeres af klasserne. Overskuddet for driften heraf går tit til studieturen. Fredagscafeerne slutter kl 2100 og er kun for skolens elever og ansatte. 

Hvad er forskellen på HF og STX?

STX er en treårig uddannelse der giver adgang til lange videregående uddannelser (universitetet). HF er en toårig uddannelse der giver adgang til mellemlange videregående uddannelser (f.eks. folkeskolelærer). 

Der er således flere fag, flere timer og flere A og B niveauer i stx uddannelsen end i hf uddannelsen. Det er dog muligt senere at bygge videre på sin hf uddannelse så man også kan få adgang til de lange videregående uddannelser.

Kan man hæve biologi til B-niveau i 2hf?

Da vi ikke – indtil videre –  udbyder biologi B som en del af vores fagpakker, vil det forudsætte, at der er nok 2hf elever der ønsker at hæve biologi til B i deres valgfagsblok. Hvilke valgfagsmuligheder der skal  udbydes i 2hf er en diskussion vi tager hvert år med eleverne. Så spørgsmålet vil først for alvor kunne besvares når vi efter jul i 1.hf tager snakken med eleverne om udbuddet af valgfag. 

Hvad er forskellen på HF og STX?

STX er en treårig uddannelse der giver adgang til lange videregående uddannelser (universitetet). HF er en toårig uddannelse der giver adgang til mellemlange videregående uddannelser (f.eks. folkeskolelærer, pædagog, oma.). 

Der er således flere fag, flere timer og flere A og B niveauer i stx uddannelsen end i hf uddannelsen. Det er dog muligt senere at bygge videre på sin hf uddannelse så man også kan få adgang til de lange videregående uddannelser.